Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Organisatie
Algemeen

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter (Angela Jansens)
PR - Website

Secretaris (Cindy Roovers-van Eersel)
Senioren - Personeelszaken

Penningmeester (Leon Driessen)
Contributiezaken - Ledenadministratie - Kantine - Evenementencommissie - Kassa/entree
 
Bestuurslid Technische Zaken (Ton Jansens)

Technische Commissie
Bestuurslid Beheerszaken (Jurgen de Gussem)

Materialen - Accomodatie
Algemene Zaken

Club van 100 - Kidsclub - Zondagdienst
Bestuurslid Sponsorzaken (Jeroen Zijlmans)

Sponsorcommissie
Bestuurslid Jeugdzaken (Peter van Heteren)/vice-voorzitter

Jeugdcommissie - Vrijwilligerscommissie - Toernooicommissie - Zaterdagdienst