•  C E E S   D E   G R A A F   O V E R L E D E N

  Ons bereikte het trieste nieuws, dat onze oud-penningmeester Cees de Graaf afgelopen vrijdag is overleden.

  Cees was met name in de jaren 90 van de vorige eeuw een bevlogen penningmeester van onze vereniging en het enthousiasme droop als het ware van hem af.

  Vrijwel geen dag sloeg hij over om even, soms wat langer tot behoorlijk lang, zijn gezicht te laten zien op ons sportpark, waarbij hij, ondanks zijn drukke werkzaamheden, zelfs nog tijd zag om een poos als jeugdleider te fungeren.

  Cees was altijd een persoon in wiens gezelschap het goed toeven was. Hij was echter ook iemand met een uitgesproken eigen mening, al strookte die niet altijd met de gangbare visie. Maar ook dan hield hij het vizier gericht op VV Dongen en het belang van onze vereniging bleef bij hem hoog in het vaandel staan. Een echte clubman.

  Cees is ook een belangrijke promotor geweest in het verder ontwikkelen van ons sponsorbeleid en als zodanig was hij niet te beroerd om relaties vanuit zijn werk bij Van Oers Accounancy te betrekken om onze vereniging financieel te steunen.

  Cees is 73 jaar geworden.

  Wij wensen Ellie en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.