• Interview voorzitter John-Paul Verkooijen

  Door Piet Scheepers, clubredacteur

   

  Traditiegetrouw houdt VV Dongen op nieuwjaarsdag een receptie waar leden, vrijwilligers, aanhang en sponsors, elkaar het allerbeste wensen. Tijdens deze bijeenkomst is het aan de voorzitter om, ook namens het bestuur, terug te blikken op het afgelopen jaar en verwachtingen richting de toekomst uit te spreken. Het is duidelijk dat deze traditie dit jaar geen doorgang kon vinden.

  Corona gooide roet in eten. ,,We kunnen niet of nauwelijks communiceren met onze achterban. Er zijn beslissingen die door de leden gefiatteerd moeten worden middels de ALV. Ons draagvlak is: “onze leden.”  Opmerkingen van voorzitter John Paul Verkooijen die als geen ander baalt dat het allemaal zo verloopt. ,,Maar, ik ben trots op deze club waar loyaliteit, clubliefde en saamhorigheid de boventoon viert. Ik zie nu als voorzitter wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt.”

   

  De algemene ledenvergadering is uitgesteld naar maart. De voorzitter heeft op de website alvast een voorzetje gegeven wat er zoal op de rol staat. In een direct gesprek vraag ik hem hoe de situatie van zijn club op dit moment is. Heel gematigd, maar zeker niet terughoudend, maar o zo correct, beantwoord John Paul Verkooijen de vragen.

   

  De Nieuwjaarstoespraak.

  Hoe staat de club ervoor?

  ,,Wij hebben als bestuur een traject ingezet. Dit traject willen wij graag met iedereen delen. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wij, als bestuur, moeten bewijzen wat we zeggen. Wat hebben we gedaan? Allereerst hebben we ‘Groeien van Onderuit!’ een gezicht gegeven. Daarmee betrekken we de gehele jeugd in de structuur van de vereniging. Ook de samenwerking met Willem II heeft gestalte gekregen. We hebben gediplomeerde trainers, maar ook papa’s en mama’s die trainingen begeleiden. Zij krijgen door deze samenwerking trainingsmateriaal en hulp aangeboden.” De voorzitter benadrukt wel dat hij geenszins van plan is zijn huid aan Willem II te verkopen. ,,Wij zijn autonoom en wij houden onze eigen identiteit. Dat stralen wij ook uit! Wij zijn echter niet meer, maar ook niet minder, dan een andere club uit de regio!”

   

  Begin Corona. En toen?

  ,,In maart 2020 was de eerste Corona Lock down. De club bloeide net weer heerlijk op. Er heerste een goede sfeer bij de jeugd en onze visie werd breed gedragen. Op zaterdag hing er een heerlijke sfeer op ons sportpark, mede door de komst van Zaterdag1. Ook Dongen1 presteerde prima. En toen, maart 2020, lag alles ineens stil!” 

   

  Start nieuw seizoen 2020-2021. Zaterdag of zondag voetballen?

  ,,Toen we in september 2020 weer van start gingen, hadden we ook de J023 en ook een Zaterdag 2 elftal. De oudste jeugd dat overgaat naar de senioren heeft nu een keuze: of zondag of zaterdag voetballen.”

   

  Je bent toch een zondagvereniging?

  ,,Klopt! Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen binnen het Nederlandse amateurvoetbal. In het verleden stopten leden met voetbal of gingen naar een andere vereniging omdat zij liever op zaterdag wilden spelen. Vandaar bij ons de mogelijkheid of naar de Zaterdag 1 en 2, of als tussenstation de 023 op zaterdag, naast de traditionele zondag elftallen. We krijgen komend seizoen mogelijk een derde elftal op zaterdag. Nogmaals: dat wat we uitstralen, brengen we ook in praktijk!”

   

  Augustus 2023, 100 jarig bestaan! Al bezig?

  ,,Een aantal zaken lopen. Het plan was dit unieke jubileum te mogen vieren op een nieuwe accommodatie! Vijf jaar geleden werd ons, kostenneutraal, een nieuwe accommodatie voorgesteld door het college van Dongen. Hier is enorm veel tijd en energie in gestoken. Zoals iedereen heeft gelezen heeft dat de eindstreep niet gehaald. Blijven we hier, op De Biezen, als dat moet van de gemeente Dongen, dan moet het wel een accommodatie worden waarmee we de toekomst in kunnen. Passend bij de aan ons, door de KNVB toegekende, gekwalificeerde jeugdopleiding en divisie niveau waardig. Onze naam die is opgebouwd in voetballend Nederland, kan niet te grabbel gegooid worden door het beleid van de gemeente Dongen. De verwachtingen die vijf jaar geleden zijn geschapen hebben de teleurstellingen alleen maar groter gemaakt.”

   

  Wanneer ga je weer in gesprek met de wethouder?

  ,,Er was er één gepland, maar die is afgezegd. Wij wachten op een nieuwe afspraak. Wij, als voetbalvereniging Dongen, kunnen niet zonder de gemeente Dongen. Helaas maar we gaan er nog altijd voor!”

   

  En de toekomst?

  ,,Die doet voorlopig nog heel veel pijn. Niets is zeker. Geen voetbal. Geen publiek. De kantine niet open. Geen inkomsten. Geen sociale contacten. Gelukkig ziet deze trotse voorzitter een grote groep vrijwilligers die op maandagmorgen de accommodatie zuiver houdt. De mensen die de club draaiende houden en trainers en leiders die creatief zijn. Ze staan er ieder week! Qua leden hebben we even een leegloop gehad. Dat had verschillende oorzaken die inmiddels zijn opgelost.. Sterker nog: we zijn weer aan het groeien! Dit dankzij de inzet van de jeugdtrainers en de kennismakingstrainingen voor de jeugd. En….. de terugkeer van oudgedienden.  Hoe mooi is dat!”

   

  En de Sponsors?

  ,,Het overgrote deel blijft VV Dongen trouw. Ik heb respect voor iedere ondernemer in deze bizarre tijd die besluit even minder te doen. Respect voor hun keuze, ga er maar aan staan!”

   

  Is voetbal op dit niveau bedrijfsvoering?

  ,,Dat kun je gerust stellen. Op dit moment zijn we aan het budgetteren. Gewoon cijfertjes invoeren. Wat komt erbinnen en wat gaat eruit. Processen opnieuw op elkaar afstemmen en opgebouwde reserves aanspreken. Zaken die we maandelijks bespreken en moeten beslissen in belang van de toekomst.”

   

  Wanneer gaan we weer voetballen?

  ,,De hoop was gevestigd op 1 maart aanstaande de competitie te herstarten. Dat zie ik niet meer zitten. Ik heb er een somber hoofd in of we dit jaar nog gaan voetballen. De focus is vanuit bestuur nu op het nieuwe seizoen gericht. Al wat we nog kunnen doen, pakken we mee!”

   

  Wil je nog iets kwijt?

  ,,Vanaf deze plaats wil ik, ook namens het gehele bestuur, eenieder een gezond en sportief 2021 toewensen. Hopelijk zeer snel tot ziens op sportpark De Biezen.”