• Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 10 november 2023 is Jan Gerrits sr. benoemd tot Lid van Verdienste van Voetbalvereniging Dongen. Uit handen van de voorzitter, John-Paul Verkooijen ontving hij de bijbehorende oorkonde en bos bloemen. De benoeming tot Lid van Verdienste is voorbehouden aan leden die zich op een bijzondere wijze voor VV Dongen hebben ingezet.

    Onder groot applaus werd Jan Gerrits door alle aanwezige gefeliciteerd. Temeer omdat iedereen in de kantine wist wat de inspanning is geweest die Jan in de afgelopen jaren heeft- en nog levert.

    Nadat Jan als speler definitief besloot de sloffen niet meer aan te trekken heeft Jan diverse functies binnen de club verricht. Een tijd heeft Jan in het bestuur gezeten en daar zijn aandeel geleverd. Eén van de belangrijkste taak die hij op zich nam was het opzetten van een sponsorcommissie. Hij verzamelde een aantal mensen om zich heen en haalde op deze manier veel nieuwe sponsoren binnen waar we op de dag van vandaag nog veel plezier aan beleven. Een club kan niet zonder sponsoren en Jan wist op zijn persoonlijke wijze hier invulling aan te geven.  Op het moment dat de selectie van VV Dongen zonder teammanager kwam te zitten was Jan degene die deze taak op zich nam. Hij zou het voor een tijdje doen maar met zijn bezielende inzet en relatie die hij opbouwde binnen het team had als gevolg dat Jan hier nog een periode aan vast plakte. Tot op de dag van vandaag doet Jan dit met verve en is hiermee een belangrijk onderdeel van de huidige staf.

    Als voorbereiding op het 100-jarig bestaan werd door het bestuur een beroep gedaan op Jan om de voorzittershamer op te pakken voor de Jubileum Commissie. Wie konden we het beter vragen. Dat hebben we geweten. Meer dan 25 mensen, die onderdeel uitmaakte van diverse commissies, hebben VV Dongen een onvergetelijk 100-jarig bestaan geleverd waar we nog jaren over napraten. Tijdens de ALV hebben we van Jan hier een uitgebreide presentatie over gehad.

    Kortom, Jan Gerrits sr. Lid van Verdienste. Een vanzelfsprekendheid.