Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Algemene Ledenvergadering
donderdag 4 oktober 2007 - 19:09

1

Dongen, oktober 2007

UITNODIGING

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007

Hierbij nodigt het hoofdbestuur u uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Agenda voor donderdag 11 oktober aanvang 21.30 uur in onze kantine

 1. Opening
 2. Medelingen
 3. Notulen ALV 19-10-2006
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2006-2007 (wordt overhandigd)
 5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2006-2007 (wordt overhandigd)
 6. Begroting penningmeester 2007-2008
 7. Vaststelling van de contributies
 8. Verslag kascommissie+benoeming kascommissie
 9. Bestuur (in principe mag het in de mededelingensfeer gezien BLV)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen Ún rekenen op uw aanwezigheid.

Hoofdbestuur VV Dongen