Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Dongen hield Algemene Ledenvergadering
donderdag 18 oktober 2007 - 11:27

1

Op d.d. 11 oktober heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van v.v. Dongen plaats gevonden.

De voorzitter Jan Beex opende om 21:40 uur de vergadering. De opkomst was te vergelijken met voorgaande jaren. (48 leden)

Bericht van verhindering is ontvangen van Peter van Hoppe, Kees Snoeren en Marie-Louise, Ad Roovers, Rini Schellekens, Jan Oomens, Kees van Dongen, Henk Goos Sr, Andy de Breet, Mart van Bree en Jhon Akkermans.

Ttraditioneel zijn er weer de nodige bedankjes uitgedeeld voor de geleverde werkzaamheden voor onze vereniging.

Verder zijn de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester behandeld en vastgesteld en natuurlijk ook de begroting van de penningmeester. Anja Hartmans heeft namens de kascommissie verslag gedaan over hun controlewerkzaamheden en er is een nieuwe kascommissie benoemd.

De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel om de contributie te verhogen. De nieuwe contributiebedragen zijn als volgt vastgesteld:
Senioren                                  140,40
Junioren (A-B-C)                       113,60
Pupillen (D-E-F-M)                       82,00
Veteranen, lid                           108,90
Veteranen, bijz.contr.                 32,20
Steunende leden en vrijwilligers  70,20

De vergadering ging bij acclamatie akkoord met de benoeming van Rob Verharen als bestuurslid die de taak voorzitter Cie Jeugd op zich gaat nemen.

6 aanwezige leden maakten gebruik van de r.ondvraag.

Om 22:35 uur werd de vergadering door de voorzitter gesloten.
De volgende Algemen ledenvergadering zal op de 2e donderdag in oktober 2008 weer plaats vinden.