Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Raad stemt voor extra krediet Kunstgras!
vrijdag 4 juli 2008 - 11:05

1

In de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 3 juli heeft een meerderheid van de raad (15 voor en 4 tegen) ingestemd met het volgende raadsbesluit:

b e s l u i t :

1. Aanleg van een kunstgrasveld op sportpark De Biezen;

2. Hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 140.000,-;

3. De extra kapitaallast 10.387,- te dekken uit de post onvoorzien structureel;

4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Het bestuur van v.v. Dongen is bijzonder tevreden met het genomen besluit. Op korte termijn zal de vereniging worden geinformeerd over de planning van de werkzaamheden en zal met de gemeente worden gesproken over uitwijkmogelijkheden voor de periode tijdens de werkzaamheden waarin de vereniging niet over het B-veld kan beschikken.

De gemeente heeft besloten om te kiezen voor de aanleg van het nieuwste type kunstgrasveld van de firma Nootenboom Sport bv. Dit type veld heeft inmiddels alle keuringen van het NOC/NSF en de UEFA doorstaan.

Via deze website zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen en werkzaamheden rondom de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld.

Berichtgeving BN de STEM:  Artikel BN de STEM