Voetbalvereniging Dongen
Webmail

ALV druk bezocht
zaterdag 11 oktober 2008 - 10:28

1

De Algemene Leden Vergadering van 09-10 jl. is druk bezocht. Ruim 70 leden waren naar het sponsorhome gekomen om in ieder geval agendapunt 8 van dichtbij mee te maken. Jan Beex had aangegeven te stoppen met zijn taak als voorzitter. Hij heeft de afgelopen 2 jaar leiding gegeven aan het hoofdbestuur en daarvoor, met een tussenpauze van 2 jaar ook nog een periode van 11 jaar aanééngesloten. Hij vond het tijd de voorzittershamer over te dragen. Vanuit het bestuur werd Chris van der Waarden, de huidige secretaris sinds oktober 2001, voorgedragen als kandidaat voorzitter. Na het tellen van de stemmen werd snel duidelijk dat vrijwel iedereen hier achter kon staan. Chris riep hierop de scheidende voorzitter naar voren te komen, plaats te nemen op een stukje kunstgras en dit symbolisch in te strooien met zand. In Jan zijn voorzittersperiode is namelijk het bijna gerealiseerde kunstgrasveld tot stand gekomen, alsmede de verbouwing van de kantine. Hierop werd Jan uitgebreid bedankt voor zijn kwaliteiten als voorzitter én als mens.

Verder werd er uitgebreid stilgestaan bij het wel en wee van de vereniging, de financiële consequenties van het kunstgras en de contributieverhoging van gemiddeld € 10,-- per lid per jaar en natuurlijk de promotie naar de 1e klasse. Overigens volgt er nog een feestelijk weekend rondom de officiële opening van het kunstgras en de kantine.

De notulen van deze ledenvergadering zijn op te vragen via info@vvdongen.nl