Chris van der Waarden nieuwe voorzitter VV Dongen
vrijdag 17 oktober 2008 - 10:07

1

Na een periode van ruim dertien jaar met daar tussen een korte onderbreking is Jan Beex afgetreden als voorzitter van voetbalvereniging Dongen. Hij vond het tijd worden om de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Vanuit het bestuur werd Chris van der Waarden, de huidige secretaris sinds oktober 2001, voorgedragen als kandidaat. Op de algemene jaarlijkse ledenvergadering van 9 oktober jl. kwam de “witte rook” uit de schoorsteen. Jan Beex dit jaar 60 jaar lid van de club nam onder een daverend applaus afscheid en sprak al zijn vertrouwen uit naar het huidige bestuur met zijn nieuwe voorzitter. Ook gaf Jan Beex aan trots te zijn dat hij zo lang voorzitter is geweest van de prachtige club VV Dongen en bedankte tevens de aanwezige leden voor de mooie tijd.

 

 

Traditioneel werd er gestemd over de benoeming van de nieuwe voorzitter.Na het tellen van de stemmen werd snel duidelijk dat vrijwel iedereen hier achter kon staan en was de aanstelling van Chris van der Waarden een feit. De “kersverse” voorzitter hield direct een kort betoog waarin hij zijn voorganger bedankte voor de trouwe dienstjaren en riep Jan Beex letterlijk op het “matje”.

Er lag een vierkante meter kunstgras in de vergaderruimte waar hij samen met Jan Beex het bijna afgewerkte nieuwe kunstgrasveld symbolisch opende. Het seizoen van 2007-2008 was een geweldig laatste jaar voor Jan Beex als voorzitter waarin Dongen kampioen werd en promoveerde naar de eerste klas. Dit jaar heeft hij de laatste klus mee afgewerkt en is de kantine geweldig vernieuwd en tevens is het kunstgrasveld een feit geworden. Kortom een vereniging en een sportcomplex om trots op te zijn.

De nieuwe voorzitter geeft aan vol met ambitie te zitten. Er is een goede basis gelegd de afgelopen jaren en hij zal samen met zijn collega bestuursleden het huidige beleid verder uitdiepen en waar nodig verbeteren. Een vereniging met bijna 900 leden is immers vergelijkbaar met een bedrijf waar je continu moet verbeteren om tot goede resultaten en prestaties te komen. Dongen is een prestatieve vereniging waarin we onze eigen jeugd goed willen opleiden die vervolgens door kunnen stromen naar de selectie. Plezier staat natuurlijk voorop, maar dit kan ook goed samen gaan met goede prestaties leveren. Ook geeft van der Waarden aan dat goede vrijwilligers bij een club als Dongen onmisbaar zijn, maar de kwaliteit van deze mensen is niet alleen belangrijk. Het gaat hier ook om kwantiteit, want genoeg vrijwilligers heb je immers nooit. Vrijwilligers zoeken blijft dan ook een speerpunt voor onze vereniging.

Sponsoring is ook een continu aandachtspunt wat ontzettend belangrijk is voor onze vereniging. Hiermee timmeren we hard aan de weg en dit wordt steeds meer geprofessionaliseerd door onze huidige commissie, maar nieuwe sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. Verder zullen we ook op langere termijn gaan plannen want regeren is immers vooruitzien. Behoud in de eerste klasse is natuurlijk één van de doelstelling voor dit seizoen en momenteel ziet het er naar uit dat de huidige selectie hierin gaat slagen. Tot slot geeft van der Waarden aan veel zin te hebben in zijn nieuwe functie als voorzitter en dit zal ook nodig zijn om zijn voorganger minimaal te evenaren in zijn functioneren.

( Links op de foto Chris van der Waarden en rechts Jan Beex).