Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Regelgeving gebruik kunstgrasveld
vrijdag 24 oktober 2008 - 19:51

1

De ingebruikname van het kunstgras heeft als consequentie dat we met zijn allen enkele belangrijke regels in acht moeten nemen. Van bestuursleden, kaderleden, leid(st)ers, train(st)er, scheidsrechters e/o co÷rdinatoren verwachten we dat zij er op toezien dat het volgende protocol wordt nageleefd:
 
Tijdens trainingen Ún wedstrijden is het voor toeschouwers verboden het veld te betreden. Toeschouwers moeten buiten het hekwerk plaats te nemen. De training/wedstrijd vangt pas aan nadat door u is geconstateerd dat alle toeschouwers daadwerkelijk het veld hebben verlaten. Nadrukkelijk buiten het hekwerk!!
 
Het zal best een keer voorkomen dat u hier geen begrip voor krijgt. Blijf in alle gevallen rustig. Op wedstrijddagen kunt u de co÷rdinator raadplegen, op trainingsdagen is er vrijwel altijd iemand van het bestuur, jeugdcommissie dan wel technische commissie aanwezig. Zij allen zullen hierop toezien.
 
Achterliggende gedachte is enkel preventief: behoud van dit prachtige veld en voorkomen van schade door b.v. (rokende) toeschouwers met verkeerd schoeisel.
Binnenkort worden er borden geplaatst met de tekst:  toeschouwers gelieve buiten het hekwerk plaats te nemen
 
Wij rekenen op uw medewerking!

Bestuur v.v. Dongen