Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Verslag Alg Leden Vergadering
woensdag 13 oktober 2010 - 20:14

51

Op vrijdag 8 oktober jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Zo’n 80 aanwezigen waren getuigen van een fraai  overzicht, in beeld en geluid, van het seizoen 2009/2010.

De avond begon met de filmimpressie van de districtsbekerfinale tussen VV Dongen en Vlissingen die gespeeld werd in Oosterhout en door vele Dongenaren per fiets werd bezocht. Hans Zimniak maakte een prachtig samenvatting van deze dag met als afsluiting de nu al legendarische balkonscene op het gemeentehuis in Dongen. Ook tijdens de ALV weer voor menigeen een kippenvel-moment.

Naast de vaste agendapunten werd uitgebreid stil gestaan bij het vraagstuk “Vrijwilligers”. Op de vorige ALV werd door het hoofdbestuur voorgesteld verplichtingen aan het lidmaatschap van de VV te gaan verbinden om zo het tekort aan vrijwilligers op te vangen.  N.a.v. protesten vanuit de leden werd een werkgroep opgericht  om het vrijwilligersprobleem in kaart te brengen.  Bart van Heteren, speler van Dongen 6 en student aan Avans Hogeschool maakte er zelfs een studieopdracht van en kwam met een aantal aanbevelingen.  Zo is er voortaan een vrijwilligerscoördinator, Peter van Heteren, die samen met zijn werkgroep het vrijwilligerswerk verder gaat uitwerken. In ieder geval is besloten geen verplichtingen te verbinden aan het lidmaatschap.

Evenals vorig jaar werd met een diapresentatie teruggeblikt op vele  speciale, ontroerende, mooie en bijzondere momenten, mensen en teams  van het voorgaande seizoen.  Er werd stil gestaan bij het overlijden van Noud Staps en de ziekte van Tinus de Man.

Trainer van Dongen 1, Clemens Bastiaansen, verraste Dongen 6 met het aanbod voor hen een training te arrangeren bij zijn vorige werkgever Helmond Sport. Dit werd met luid applaus ontvangen. Complimenten waren er van de kascommissie voor de penningmeester, die zijn zaakjes keurig op orde had. 

Volgens het rooster van aftreden van bestuursleden werden Peter Gerrits, John Schipper en Leon Driesen herkozen. Jan Laurijsen trad  af, en was niet herkiesbaar. Na een periode van 10 jaar vind Jan het tijd om wat rustiger aan te gaan doen.  Al die tijd heeft Jan bakken met werk verzet als wedstrijdsecretaris en was een zeer gewaardeerd collega-bestuurslid. Wij gaan hem in die functie dus zeker missen. Jan heeft toegezegd het wedstrijdsecretariaat tot het eind van het lopende seizoen te blijven vervullen maar hoopt, met ons, dat er zo snel mogelijk een opvolger wordt gevonden, zodat hij die rustig kan inwerken. Dus mocht je interesse hebben en affiniteit hebben met automatisering, laat het ons weten!

Binnenkort kunt u via deze site de notulen van de algemene ledenvergadering opvragen.

Een foto-impressie van deze ledenvergadering is te zien in het fotoboek bij dit artikel.