Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Vernieuwing spelerspassen
zaterdag 16 oktober 2010 - 21:16

1

Vernieuwing spelerspassen.

In 2006 is de KNVB voor o.a. district Zid 1 begonnen met de spelerspassen.. Die spelerpassen zijn echter 5 jaar geldig. Dat betekent dat begin 2011 ook voor vv Dongen de eerste spelerspassen alweer vernieuwd moeten worden.
Daarvoor krijgt de ledenadministratie automatisch nieuwe aanvraag
formulieren. Teneinde de nieuwe spelerspassen te kunnen aanvragen krijgen alle betre
ffende spelers automatisch een oproep om nieuwe pasfotos in te leveren.
Inmiddels is de eerste oproep reeds gedaan aan een groep spelers.
Om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen worden alle aangeschreven spelers gevraagd zich aan deze oproep te houden. Indien je niet aan de oproep kan voldoen dan wordt je gevraagd separaat een afspraak te maken.

Voor nadere vragen kunt u zich altijd wenden tot de ledenadministratie.

Al vast hartelijk dank voor een snelle afwerking,

Bouke Derks
Ledenadministratie vv Dongen
Mail:
ledenadministratie@vvdongen.nl
Tel
: 06-51404529