Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Vrijwilligerscommissie
dinsdag 23 november 2010 - 18:55

1

Beste Leden,

In de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2010 is melding gemaakt van de oprichting/samenstelling van een Vrijwilligerscommissie. Inmiddels is dit gebeurd en is ook de taak omschrijving van deze commissie duidelijk geworden.

De leden van de commissie zijn:
Ankie Stokx
Wim Trommels
Frank van Heteren
Peter van Heteren

De vrijwilligerscommissie is te bereiken via mailadres vrijwilligerscie@vvdongen.nl

Taakomschrijving:
Indien binnen een bestaande commissie, leidersgroepen, scheidsrechters, kantine diensten enz. enz. tekorten ontstaan, kan de betreffende co÷rdinator zich bij een lid van VC melden en deze zorgt dan voor invulling van de betreffende taak.

Indien geschillen ontstaan tussen een co÷rdinator en een vrijwilliger uit zijn/haar groep waarvoor de co÷rdinator verantwoordelijk is, treedt de VC op als bemiddelaar.
In de Algemene Ledenvergadering is bepaald dat alle seniorenteams en de A teams het seizoen beschikbaar moeten zijn om taken voor de vereniging uit te voeren. Dit lijkt  veel, maar het komt hier op neer dat elk team twee weken in een seizoen beschikbaar dient te zijn.

De VC maakt een schema waarin duidelijk wordt welke periode een team beschikbaar is. Deze periode duurt 2 weken en loopt van vrijdag tot vrijdag.

De aanvoerder/leider van het betreffende team is verantwoordelijk voor de invulling van de taken. Het kan zomaar voorkomen, dat alles op rolletjes loopt en dat niemand opgeroepen hoeft te worden.

Ingangsdatum van het roulerende vrijwilligersysteem is 1 december 2010.