Regeling promotie-degradatie vrouwen gewijzigd
woensdag 15 december 2010 - 19:36

De algemene vergadering amateurvoetbal heeft op 4 december besloten de competitiestructuur in het vrouwenveldvoetbal aan te passen. De algemene vergadering heeft met de voorstellen ingestemd met uitzondering van de 6e klasse in district Zuid II (in totaal zijn dat er dertien).

Het voorstel, dat eerder met alle clubs is besproken tijdens de najaarsvergaderingen, ging uit van het schrappen van de 6e klasse in de nieuwe piramide. De vergadering heeft echter besloten alleen in Zuid II de 6e klasse te handhaven. Dit heeft tot gevolg dat het aantal 5e klassen in de piramide wordt verminderd. De definitieve promotie-/degradatieregeling is hierop aangepast.

Voor het damesteam van v.v. Dongen dat speelt in Zuid I 4e klasse 8434e klasse 843:

De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 3e klasse zondag. De nummers 2 t/m 5 plaatsen zich voor de nieuw te vormen 4e klasse zondag. De nummers 6 t/m 11 degraderen naar de nieuw te vormen 5e klasse zondag.