Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Ledenraad VV Dongen
dinsdag 1 februari 2011 - 18:36

1

De LedenRaad is er voor iedereen die de VV Dongen een warm hart toedraagt. In de ledenvergadering van oktober 2010 is het initiatief besproken om tot een ledenraad te komen. Inmiddels zijn er een aantal verenigingsmensen mee aan de slag gegaan. Wij willen je met dit bericht graag informeren omtrent de voortgang.

Doel van de ledenraad Bij vragen, problemen en verzoeken over organisatorische of voetbalzaken, kun je binnen onze vereniging bij de verschillende commissies terecht. Of je benadert iemand direct van het hoofd- of jeugdbestuur. Maar soms zijn er van die onderwerpen, waarvan je niet weet waar ze thuishoren. Is er wel aandacht voor? Met wie kan ik het bespreken? Dan kan de ledenraad je helpen. De ledenraad is er voor iedereen die de VV Dongen een warm hart toedraagt. Zij zullen je vraag, probleem of verzoek beoordelen en op de juiste plaats binnen VV Dongen wegleggen. Plaats van de ledenraad De ledenraad staat los van de bestuurlijke lijnen van VV Dongen. Het staat dus los van het hoofdbestuur, jeugdbestuur en alle commissies. De onafhankelijke ledenraad zal haar bevindingen wel kenbaar maken aan het hoofdbestuur en om een terugkoppeling vragen.

Leden van de raad Alle geledingen van de vereniging zullen in de ledenraad vertegenwoordigd worden. We starten met de volgende samenstelling: Bart van Heteren (vz) recreatie elftallen senioren Ingrid Voskuil damesteam Jaap vd Waarden speler jeugdafdeling Jan van Boxel veteranenteam Rob van Loon recreatie elftallen senioren Sonny Moerenhout speler selectieteams Vacature leider jeugdafdeling Vacature supporters

Behalve het verzamelen van deze bevindingen zal de ledenraad ook zelf haar oor te luister liggen om niet-formeel uitgesproken vragen, problemen en verzoeken te traceren.

De ledenraad komt eens per twee maanden bijeen. Dan worden de ingekomen bevindingen behandeld: van jullie als leden die de Voetbalvereniging Dongen vormen, en ook die van de ledenraad zelf. Verzoek aan de vereniging Dit platvorm is er voor jullie. Met jullie hulp willen we komen tot een nog betere samenwerking. Heb je een vraag, probleem of verzoek spreek dan één van de mensen uit de ledenraad aan. Of mail naar ledenraad@vvdongen.nl. Dat e-mailadres mag je natuurlijk ook gebruiken voor aanvullende suggesties voor de ledenraad.