Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Nieuws van de ledenadministratie
dinsdag 1 maart 2011 - 10:23

NIEUWS VAN DE LEDENADMINISTRATIE

In de maand februari 2011 zijn de volgende veranderingen bij de ledenadministratie doorgevoerd:

Nieuwe aanmeldingen:

Mohamed Dahir

 

Bile

Ties

 

Gepkens

Ties

Gepkens

Lucas

Van

Haperen

Peter

Van

Heteren

Jason

 

Keizer

Shanna

 

Stuit

Lucas

 

Toet

Laymon

 

Zeylmans

Remco

 

Zopfi


A
fmeldingen:

Ans

 

Brabers

Francien

 

Hultermans

Lennard

Rademakers

Lars

Roosen

Daan

Trip

Wij wensen de nieuwe leden veel en sportief voetbalplezier.
De leden waar afscheid van genomen is hopen wij toch nog veel op ons sportpark te mogen begroeten.

Per 1 maart 2011 zijn er totaal 935 leden ingeschreven.

Op de middenstip
.
In deze maand willen wij een persoon speciaal in het zonnetje of wel op de “middenstip” plaatsen. En dat is:

Ben van Bergen, Ben hoopt op 22 maart de status van “Abraham” te bereiken oftewel hij wordt dan 50 jaar.

Ben wordt daarom speciaal gefeliciteerd met zijn nieuwe status.


Bouke Derks
Ledenadministratie vv Dongen