Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Rectificatie
zaterdag 16 april 2011 - 09:55

Beste collega-supporters,

Naar aanleiding van het artikel rondom de wedstrijd van afgelopen zondag en het gedoe met Treffers, heeft blijkbaar iemand gemeend met mijn (voor-)naam dikke kritiek te moeten leveren op de gang van zaken binnen de vereniging. Hierbij wil ik nadrukkelijk afstand nemen van wat er in de krant onder mijn naam geschreven staat. Ja, ik heb weleens kritiek maar ik ben erg bekend met de manier waarop ik dat binnen de vereniging moet wegleggen.
Met dank aan Sjef die me hierop attent maakte.

Anja Hartmans