Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Uitslag enquête "Biezenmatje"
dinsdag 9 mei 2006 - 11:07

Zoals afgesproken kom ik terug op de enquête betreffende het behoud van het "Biezenmatje". Wat opviel in de enquête was dat er nogal wat verschillende reacties zijn gegeven. Met name uit de hoek van de "oudere leden" kwam naar voren dat men het "Biezenmatje" graag zou blijven zien verschijnen, alleen is het dan jammer dat uit diezelfde hoek maar 25% stemt. (middels een formulier wat in de kantine lag).

Ook opvallend was dat er maar 1 persoon (we hebben toch ruim 700 leden) vanuit het formulier uit het "Biezenmatje" heeft gestemd. Hier kan dan ook de conclusie getrokken worden dat er veel mensen ons clubblad niet lezen. De overige stemmers hebben via onze web-site gestemd en hadden een aandeel van ruim 75%.

Er hebben totaal 182 leden gestemd. Dit is 26% van het totale ledenbestand. Hiervan stemt 33% voor Biezenmatje moet blijven voor die leden die dit zelf aangeven, 14% stemt voor "Biezenmatje mag geheel verdwijnen.

53% stemt voor "Biezenmatje moet geïntegreerd worden in onze web-site(soort van digitaal Biezenmatje)

Uit de enquête blijkt dus sterk de behoefte aan een soort van digitaal "Biezenmatje"

Het volgende willen we gaan doen:

Er zal naast het "Biezenmatje een "Nieuwsbrief" verstuurd gaan worden met actueel nieuws van onze club. Blijkt t.z.t. dat diezelfde nieuwsbrief voldoet aan de wensen van onze leden dan zal er gekeken worden om hier een vast item van te maken zodat de leden die wel stemmen voor het clubblad genoeg informatie blijven krijgen en misschien wel véél meer dan middels de huidige manier. Mocht het "Biezenmatje" in de toekomst verdwijnen dan zal dit zeker een bestuursbesluit zijn waar wel degelijk goed is over nagedacht.

Kortom: aan de slag met de nieuwsbrief en ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke Groet,                                             

Jan Gerrits