Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Aftreden voorzitter Hoofdbestuur
dinsdag 28 november 2006 - 11:11

Dongen, 24 november 2006


Betreft: aftreden voorzitter Hoofdbestuur


Aan onze leden en/of sponsoren,

Wij willen u graag informeren over de situatie welke ontstaan is na het plotseling aftreden van onze voorzitter van het Hoofdbestuur, Hein van Eerd. Met ingang van 16 november jl. heeft hij zelf het besluit genomen om zijn taak neer te leggen. Hieraan ligt ten grondslag een verschil van inzicht met de overige bestuursleden.

Wij willen benadrukken dat wij zijn keuze betreuren maar respecteren. Het bestuur heeft direct actie ondernomen en heeft de commissie van Ad Persons, Jan Beex en Peter van Hoppe om advies gevraagd. Zij zijn op vrijdag 17 november jl. ge´nformeerd door het bestuur en gezamenlijk is er een plan van aanpak uitgewerkt. Allereerst lag het in de bedoeling uiterst zorgvuldig om te gaan met deze mededeling. U hebt echter het nieuws kunnen vernemen via onze website. Het plaatsen van dit artikel is volledig voor rekening van Hein van Eerd en heeft zonder medeweten en goedkeuring van de overige bestuursleden plaatsgevonden. Dit heeft ons onaangenaam verrast.

Vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar een tijdelijke oplossing om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Wij hebben tot de algemene ledenvergadering in 2007 Jan Beex bereid gevonden als interim voorzitter op te treden. Jan was al eerder ruim 12 jaar voorzitter. Als bestuur zijn wij hem zeer erkentelijk voor deze toezegging en zijn ervan overtuigd dat dit ook uw goedkeuring kan dragen.

Gezamenlijk gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat voorzitter.

Vertrouwende u voldoende te hebben ge´nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur V.V. Dongen