Konninklijke onderscheiding Peter van Hoppe
woensdag 26 april 2017 - 14:01

4

Vandaag heeft onze ere-voorzitter Peter van Hoppe uit handen van burgemeester Marina Starman een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn enorme staat van dienst als (ere)voorzitter en vrijwilliger voor onze vereniging.

Peter van Hoppe is al lid van onze vereniging sinds 1 april 1968, bijna 50 jaar dus. Hij is een warme en betrokken persoon die zich al die tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt binnen VV Dongen.

Begin jaren ’70 nam Peter zitting in het bestuur als (wedstrijd)secretaris en was tevens leider van Dongen 1. In 1974 wordt hij voorzitter van onze vereniging. Als snel zette hij een actie op touw om geld in te zamelen voor Ad Oerlemans, de keeper destijds, die zwaar gewond en blijvend invalide raakte na een ongelukkige botsing met een tegenspeler. Het tekent de persoon Peter van Hoppe die ook altijd zeer veel oog heeft voor de menselijke kant van een sportvereniging.

Hij is in die jaren veelvuldig met de gemeente Dongen in overleg getreden over de velden en accommodatie van de vereniging. Verhuizen, niet-verhuizen, jaren werd er over gesproken en uiteindelijk is het sportpark op de huidige locatie gebleven.  (Overigens maakt Peter nu ook deel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met de haalbaarheidsstudies naar herlocatie van ons sportpark.)

In 1998 nam Peter na 30 jaar afscheid van het bestuur waarin hij diverse functies heeft vervuld: (wedstrijd)secretaris, bestuurslid technische zaken selectie, sponsorcommissie en dus voorzitter. Daarnaast is hij nog een tijd leider van het zaterdagelftal geweest dat in 2006 werd opgeheven. Als blijk van waardering voor zijn enorme verdiensten voor de vereniging werd Peter benoemd tot (de enige) ere-voorzitter.

Tijdens diverse jubilea van de vereniging (60 – 75 en 90 jarig bestaan) was Peter nauw betrokken bij de organisatie van de jubileumactiviteiten en in 2012 was hij een van de initiatiefnemers van een zeer indrukwekkend afscheid van ons clubicoon Tinus de Man.

Nog altijd zet Peter zich in voor de vereniging. Op maandagmorgen de standenborden bijwerken, als vertegenwoordiger van de club mee naar uitwedstrijden van ons eerste elftal of voor diverse hand- en spandiensten als daarom gevraagd wordt en nu dus, met al zijn kennis en ervaring, nauw betrokken bij de eventuele verhuizing van het complex.

Een echte clubman, met het (voetbal)hart op de juiste plaats, en altijd bereid om te helpen. Een man die de titel ‘ere-voorzitter’ met recht draagt en nogal altijd van grote waarde is voor de club! En wat het hoofdbestuur van VV Dongen betreft, zeker een koninklijke onderscheiding verdient.

Van harte gefeliciteerd Peter!