Leden stemmen in met verhuizing naar Beljaartlaan
woensdag 21 juni 2017 - 08:40

1

De ledenvergadering van VV Dongen heeft overduidelijk ingestemd met de door het bestuur voorgestelde verhuizing naar een nieuw sportpark aan De Beljaart. Met een overweldigende meerderheid van 382 voor, 9 tegen en 1 onthouding werd gekozen voor een nieuw sportpark aan De Beljaartlaan. Ter verduideliijking: volgens de statuten van de club telt een stem van een meerderjarig lid 3x, de stem van (de wettelijke vertegenwoordiger van) een minderjarig lid 1x.
Het sportpark zal worden gerealiseerd door PvH Vastgoed uit Ulvenhout.

Drie projectontwikkelaars hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar herlocatie van het sportpark. Alle drie de onderzoeksresultaten zijn door VV Dongen grondig beoordeeld. De keuze voor PvH Vastgoed werd gemaakt op basis van de volgende punten:

·         voldoen aan het Plan van Eisen van Dongen

·         de locatie (aan de rand van een woonwijk en veilige bereikbaarheid voor de (jeugd)leden)

·         de inzet van lokale ondernemers bij realisatie van het plan

·         financiële bijdrage (o.a. voor herinrichting opstallen)

Voor er daadwerkelijk sprake is van een verhuizing, moet de gemeenteraad instemmen en wordt nog veel onderzoek gedaan en heeft er participatie en samenspraak plaats met omwonenden. Komende weken heeft een aantal belangrijke bijeenkomsten plaats.

Woensdag 21 juni: Raadsinformatieavond
Woensdag 21 juni is er een informatieavond voor de gemeenteraad. Deze is openbaar. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Locatie: De centrale hal van het gemeentehuis. Op deze avond krijgen de raadsleden presentaties te zien van de drie ontwikkelaars die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan naar een nieuw sportpark voor VV Dongen. Het bestuur van VV Dongen zal een toelichting geven op haar voorkeurskeuze (Beljaartlaan) en de uitkomst van de ALV.

Donderdag 22 juni: Bewonersavond
Informatieavond vooral voor bewoners van De Beljaart, Kloostersticht, Lage Ham, Biezen en Hoge Akker. Aanvang: 20.30 uur, inloop vanaf 20.15 uur. Locatie: De centrale hal van het gemeentehuis. VV Dongen legt uit waarom de Beljaartlaan de voorkeur heeft. De projectontwikkelaar geeft een korte presentatie.

Donderdag 6 en 13 juli: Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 6 juli en donderdag 13 juli (onder voorbehoud) over dit onderwerp. Aanvang: 20.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Er is mogelijkheid om gebruik te maken van het inspreekrecht, vooraf aanmelden via griffie@dongen.nl

Vervolg
Komend half jaar moet op basis van inwonerparticipatie en onderzoek (planologisch, financieel, fiscaal, juridisch) de haalbaarheid van de planvorming blijken. De gemeenteraad krijgt begin 2018 een voorstel voorgelegd en neemt een besluit. Daarna heeft nog een bestemmingsplanprocedure plaats met inspraak voor de bewoners.

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep, bestaande uit mensen die de club door en door kennen en goed in beeld hebben tegen welke knelpunten we op de huidige locatie aanlopen, ontzettend veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een plan van eisen. PvH Vastgoed heeft met dit in de hand, samen met  Pascal Grosfeld van Grosfeld van der Velde Archtiecten, een prachtig plan ontwikkelend wat naadloos aansluit op de ambities en wensen van VV Dongen voor de toekomst. Wij danken de werkgroep voor hun enorme inzet tot nu toe en onze leden voor het vertrouwen dat zij hebben getoond in onze keus voor dit plan. We gaan nu vol energie op naar de volgende stap!