Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Aanvulling agenda ALV
zondag 8 oktober 2017 - 21:49

1

Afgelopen week hebben jullie kennis genomen van de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 12 oktober a.s. Met name agendapunt 8 Bestuur heeft heel wat teweeg gebracht. Dat was ook onze bedoeling. Een soort van ‘wake-up-call’. Het effect hiervan is echter groter dan wij bedoeld en voorzien hadden. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

We hebben in de agenda niet vermeld dat de datum van aftreden van genoemde bestuursleden, conform het rooster van aftreden, oktober 2018 betreft.

De druk op het bestuur, en zeker ook op onze waardevolle vrijwilligers, is momenteel te groot.  Door het, ondanks meerdere inspanningen, uitblijven van nieuwe vrijwilligers en vertrek van andere vrijwilligers, voorzien wij dat dit er in de toekomst niet beter op wordt.

We realiseren ons daarnaast ook dat het zeer ongewenst is als meerdere bestuursleden gelijktijdig het bestuur verlaten. Een scenario wat volgend jaar in oktober aan de orde kan zijn.  

Daarom hopen we dat er donderdag veel leden aanwezig zijn. Zodat we bovenstaande met jullie kunnen bespreken en samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Hoofdbestuur VV Dongen.

Inloop is vanaf 20.30 uur, start van de vergadering om 21.00 uur