Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Druk bezochte ledenvergadering
maandag 16 oktober 2017 - 20:43

1

Afgelopen donderdag vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Met bijna 130 aanwezigen een druk bezette vergadering. Wat dat betreft heeft de opmerkelijke agenda, die een week eerder op de site werd aangekondigd, effect gehad. In die agenda stond, dat vier bestuursleden “aftredend en niet herkiesbaar” waren. Wat er niet bij vermeld werd is dat dit, volgens het rooster van aftreden, pas in oktober 2018 aan de orde zou kunnen zijn. Ook dan geen ideale situatie uiteraard. Om dit met zoveel mogelijk leden te bespreken, evenals het tekort aan vrijwilligers waardoor steeds meer extra taken terecht komen bij een vaste groep vrijwilligers en bestuursleden, leek deze manier ons effectief. Gezien de opkomst is dat ook deels uitgekomen, maar dat we er onbedoeld ook een groep van waardevolle vrijwilligers mee geraakt hebben, was niet voorzien en ook zeker niet bedoeld. Maar dat is inmiddels duidelijk gemaakt.


Een paar belangrijke zaken die besproken zijn:

o   Aantal leden per 1 oktober 2017: 999.

o   Over het seizoen 2016-2017 is een (positief) eigen vermogen en een positief resultaat vastgesteld.

o   De inkoopkosten van bier en frisdrank zijn sinds 2014 zijn gestegen. Wij hebben deze verhoging echter niet eerder meegenomen in de verkoopprijzen. Vanaf dit seizoen kunnen we hier niet meer onderuit. De prijs van een glas bier wordt verhoogd naar € 2,00 en frisdrank gaat naar € 1,75.

o   De contributie is als volgt vastgesteld:

                                                                                          2017-2018                          2016/2017

                Senioren                                                            €55,75                                  €54,50

                Junioren                                                             €46,15                                  €45,00

                Pupillen                                                              €36,30                                  €35,40

                Steunende en vrijwilligers                                   €30,35                                  €29,60

                (indexering van 2,5%)

 

o   Het nieuwe doel voor Dongen Steunt wordt Thomashuis Dongen

o   Stand van zaken herlocatie Sportpark De Biezen:

  • 13 juli 2017 -  Raadsvergadering
  • Gemeenteraad neem een motie aan waarin zij het college opdracht geeft onderzoek te doen naar de financiële positie van de drie projectontwikkelaars die en studie naar herlocatie van sportpark De Biezen hebben ingediend.
  • Medio augustus 2017
  • Gemeente geeft onafhankelijke partij, BDO, opdracht om de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van alle drie de ontwikkelaars te beoordelen. Doorlooptijd onderzoek 6 weken.
  • Medio oktober 2017
  • Nog geen uitsluitsel, verwachting dat eind oktober BDO onderzoeksresultaten oplevert.
  • Daarna:  Als financiële onderzoeken akkoord zijn, moet op basis van inwonerparticipatie en onderzoek (planologisch, financieel, fiscaal, juridisch) de haalbaarheid van de planvorming blijken. De gemeenteraad krijgt begin 2018 een voorstel voorgelegd en neemt een besluit. Daarna volgt een bestemmingsplan-procedure plaats met inspraak voor de bewoners.

o   Vrijwilligers(organisatie): Angela maakt duidelijk dat het voornemen van vier bestuursleden om volgend jaar af te treden onder andere te maken heeft met het toenemende ‘werkdruk’ en tijdsbesteding. Doordat er op cruciale plaatsen geen vrijwilligers gevonden kunnen worden, komt er steeds meer neer op het bestuur en op een beperkte groep vrijwilligers. We zijn te veel bezig met gaten dichtlopen, brandjes blussen en pleisters plakken. Dat gaat ten koste van het eigenlijke werk: besturen van de vereniging. Dit kan het beste geïllustreerd worden door het feit dat de voorzitter van de jeugdcommissie, sinds het begin van het dit seizoen op trainingsavonden crew-werkzaamheden uitvoert, omdat er niemand anders voor te vinden is.

Een greep uit de vacatures die er op dit moment zijn: trainer/leider JO19-3, lid crew, coördinator C-jeugd, gastheer/gastvrouw zaterdagcoördinatie, lid (jeugd)evenementencommissie/organisatie Businessclub, coördinator strafzaken jeugd, begeleider jeugdscheidsrechters, acquisitie sponsorcommissie, stewards, wedstrijdsecretaris (miv seizoen 2018-2019). En daar komen nu dus bij: bestuurlid Technische Zaken, voorzitter jeugdcommissie en bestuurslid sponsorzaken. Voor alle vacatures komt binnenkort een uitgebreid profiel op de website.

Met een aantal mensen (zowel in- als extern) gaan we onze (vrijwilligers)organisatie onder de loep nemen en kijken wat er verder nodig is en moet gebeuren om de vereniging draaiende te houden. Tijdens de vergadering werden al ideeën geopperd als ‘verplicht vrijwilligerswerk voor alle leden’. Deze en andere ideeën werken we de komende tijd verder uit.

De volgende samenvatting van het filmpje Back to Basic van de KNVB geeft aan wat, net als bij veel andere verenigingen, op dit moment bij VV Dongen speelt: https://youtu.be/rLyMW2t4InQ

Wie het volledige filmpje wil zien, bekijkt dit: https://youtu.be/Umomu_aDQ4w

Herken je dit? Wil je meedenken of meehelpen? Laat het ons weten!

o   Ton Jansens (bestuurslid technische zaken en voorzitter van de technische commissie) is volgens het rooster van aftreden in oktober 2018 aftredend. Ton heeft echter aangegeven het lopende seizoen af te maken maar uiterlijk 1 juni 2018 zijn taken neer te leggen. (als er voor die tijd een opvolger wordt gevonden, dan stopt Ton eerder).

Wij bedanken degenen die gekomen zijn voor hun aanwezigheid en hopen dat duidelijk is geworden, dat het zonder extra vrijwilligers heel moeilijk wordt de zaak draaiende te houden. Wij rekenen dan ook op ieders medewerking. Vele handen maken immers nog altijd licht werk. En elk uurtje dat je in de vereniging kunt steken, draagt daar aan bij!

Voor een compleet verslag van de ledenvergadering verwijzen wij naar de notulen die vanaf 19 oktober op te vragen zijn via info@vvdongen.nl.