Collegestandpunt inzake haalbaarheidsonderzoek
woensdag 13 december 2017 - 18:56

1

Woensdagavond zijn wij in een besloten overleg geïnformeerd over het collegestandpunt naar aanleiding van de onderzoeken door BDO of de verplaatsing van ons sportpark financieel, planologisch en fischaal juridisch haalbaar zijn en risico's kunnen worden vermeden cq. acceptabel zijn. Daarnaast presenteerde BDO ons de onderzoeksresultaten.

Vandaag heeft de gemeente Dongen onderstaand persbericht naar buiten gebracht. 

Op dit moment bestuderen wij het onderzoeksrapport en het college-standpunt en wij zullen na donderdag ons standpunt naar aanleiding van de ontstane situatie naar buiten brengen. Dit is dan uiteraard op deze site te lezen.

 
   

PERSBERICHT GEMEENTE DONGEN

Standpunt college na rapport BDO
Haalbaarheidsonderzoek naar sportcomplex in Beljaart kan, maar met een andere ontwikkelaar

De voorkeur van VV Dongen en Stichting Tennis De Biezen om te verhuizen naar een nieuw sportcomplex aan de Beljaartlaan, kan nader worden onderzocht met een haalbaarheidsonderzoek. Dat zal wel moeten gebeuren met een andere ontwikkelaar dan Paridome Vastgoed BV (de rechtsopvolger van PVH Vastgoed BV).

Dat is het standpunt van het college na analyse van het rapport dat is opgesteld door BDO. Het accountantsbureau heeft in voorbije maanden onafhankelijk onderzoek gedaan naar de financiële positie van de drie ontwikkelaars die plannen hebben ingediend voor de bouw van een nieuw sportcomplex (op een nieuwe locatie) en het realiseren van woningbouw op het huidige sportpark De Biezen. Ook de exploitatie van de plannen is onderzocht.

Risico's
Het college vindt dat de gemeente te veel risico's loopt met Paridome Vastgoed BV als partner. Zowel wat betreft de financiële haalbaarheid van het ingediende plan, als ook de gekozen financieringsconstructie, is sprake van te veel bijzonderheden en onzekerheden.

Woningbouw
BDO stelt vast dat Paridome beduidend meer nieuwe woningen (177) wil realiseren op het huidige sportcomplex, dan de andere twee ontwikkelaars: 151 door De Bunte en 145 door Van Wanrooij. Bovendien wijkt Paridome met de verdeling van woningen per categorie (goedkoop-midden-duur), fors af van de norm die de gemeente Dongen hanteert bij het woningbeleid. Aanpassing (minder woningen bouwen, tegen een gemiddeld lagere verkoopprijs), zal leiden tot beduidend minder inkomsten.


Financiering
BDO benoemt in de rapportage dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop de drie ontwikkelaars de financiering van het project hebben voorzien. Dat varieert van volledig in eigen beheer, tot volledig afhankelijk van externe financiering. Paridome heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met een vermogensfonds uit een non-EU land.

Gemeentebestuur
Toen de gemeenteraad in juli van dit jaar met een motie opdracht gaf voor extra onderzoek door een onafhankelijke partij, was PVH Vastgoed nog in beeld als ontwikkelaar. Uit het onderzoek van BDO blijkt dat er een overdracht heeft plaatsgehad naar Paridome. Het BDO-rapport en het standpunt van het college worden in januari besproken in de raad. Dan wordt het besluit genomen over de verdere gang van zaken. Voorafgaand gaat het college in gesprek met VV Dongen en Stichting Tennis De Biezen voor nader overleg.