Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Adrie van Riel Lid van Verdienste
vrijdag 5 januari 2018 - 16:42

9

Tijdens onze drukbezochte nieuwjaarsreceptie is Adrie van Riel benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Een meer dan verdiende onderscheiding! Daarnaast werd het oudste lid van onze vereniging, Ad Oomens, gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap en werden er drie Middenstippen uitgereikt. Er waren bloemen voor de gastvrouwen van het sponsorhome: Ingrid Partouns, Mirjam Martens en Jacqueline Driessen en voor Theo Marechal.

Het was weer een drukbezochte receptie, traditioneel een gezellige start van het nieuwe jaar, met muziek van DJ Tom en Keurslagerij Marco van Strien die voor de inwendige mens zorgde.

Uiteraard was er ook weer een grandioze loterij waar dit keer een EBike twv € 1449,-, gesponserd door DutchEBike, was te winnen.  Nicole Schipper was de gelukkige en ging er met deze mooie prijs vandoor. Gefeliciteerd Nicole en DutchEbike bedankt voor het beschikbaar stellen van deze superprijs!

In haar speech deed voorzitter Angela Jansens opnieuw een oproep voor vrijwilligers. Er zijn nog een aantal belangrijke vacatures binnen de club. Om er een paar te noemen: bestuurslid sponsorzaken, bestuurslid jeugdzaken, wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscoördinator etc. Belangrijke functies die hopelijk snel ingevuld worden.

De volledige speech kunt u hieronder lezen:

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie! Fijn dat jullie er zijn. Namens mijn collega bestuursleden wens ik iedereen een heel goed, sportief en vooral gezond 2018. 

Bij een nieuwjaarstoespraak hoort een korte terugblik op het afgelopen jaar. Sportief gezien was het opnieuw een goed jaar, met jeugdkampioenen en prima prestaties bij de seniorenteams en een verrassend succesvol debuutjaar in de Derde Divisie voor Dongen 1.
De eerste jeugdleden die zich hebben aangemeld als jeugdscheidrechter hebben hun diploma gehaald en binnenkort start de volgende lichting met de opleiding. Goeie zaak! 
Een werkgroep is druk bezig om een lokale, of zelf regionale certificering van onze jeugdopleiding te realiseren. Een hele drukke, maar leuke klus. Met deze certificering kunnen we ons nog meer profileren als een toonaangevendeclub in de regio.
De douches in de kleedkamers zijn vernieuwd, er is een mooie nieuwe toiletruimte gerealiseerd en onze onderhoudsploeg heeft weer de nodige werkzaamheden verricht om het sportpark netjes te houden.
 
Het ledenaantal groeide tot boven de 1000 leden en er waren 2 jubilarissen in 2017 te noteren. Cees Oomens was 60 jaar lid van onze vereniging, maar kan hier vandaag niet aanwezig zijn. Wij onderscheiden hem op een ander moment. Wel aanwezig is de man met het langst durende lidmaatschap. Maar liefst 70 jaar lid; Ad Oomens. Ad, kom even naar voren. Ad kende een korte periode in Dongen 1 waar hij vanwege een achillespeesblessure veel te vroeg moest stoppen. Daarna was hij lange tijd actief bij de Veteranen waar hij destijds met z’n 63 jaar zelfs het oudste actief spelende lid was. Ad was een fanatiek supporter van zoon Marc. Niet alleen toen die in het 1e speelde, maar Ad heeft zo’n 20 jaar alle trainingen en zowel uit- als thuiswedstrijden bijgewoond. Tegenwoordig is hij is nog vrijwel elke thuiswedstrijd van Dongen 1 als supporter op de tribune te vinden. En wij hopen hem daar nog heel lang te mogen begroeten. Ad, gefeliciteerd.
 
We hebben een flink aantal vaste vrijwilligers. Zij werken zich een slag in de rondte om alles te regelen zodat iedereen kan trainen en voetballen. Zoals ik op de algemene ledenvergadering in oktober aangaf neemt de druk op sommige van onze vrijwilligers toe en zijn er vacatures op belangrijke plaatsen. Het gevaar bestaat dat de rek er bij sommigen uit gaat omdat er té veel taken op hun schouders terecht komen. Aan de andere kant merken we dat er leden en ouders van leden zijn die denken dat zij sport bij ons kopen. “Ik betaal toch contributie? Dan regelen jullie maar dat ik / mijn kind de beste trainer, de beste leider, de beste kleding, de beste materialen en elke uitwedstrijd vervoer heeft.” En gaat dat niet naar wens, dan klagen ze. Zelf er iets aan doen komt niet in hen op. “Druk, geen tijd, ik heb geen verstand van voetbal” zomaar wat kreten die je dan hoort. Maar dit druist in tegen de vereniging die wij willen zijn. Een vereniging waar we allemaal een steentje aan bijdragen. Of dat nou een kleine of een grote bijdrage is, een structurele of een incidentele vrijwilligerstaak, de vereniging zijn we samen en kunnen we alleen samen draaiende houden!
 
Vrijwilligers zijn daarom onmisbaar. En dat wordt de komende jaren nog belangrijker. Zeker in de organisatie die een vereniging met onze ambities met zich meebrengt. De inzet van vrijwilligers wordt soms vanzelfsprekend gevonden, maar dat is het natuurlijk niet. Ik bedank dan ook vandaag weer al die welwillende vrijwilligers voor hun inbreng en ik spreek de hoop uit dat we ook in 2018 op hen kunnen rekenen.
 
Naast de Middenstip, waar we zo op komen, is er één vrijwilliger die ik graag naar voren wil halen en dat is Adrie van Riel. Adrie is lid van de vereniging sinds 1 september 1968 en heeft zich naast zijn actieve carrière altijd ingezet als vrijwilliger. Hij is jarenlang jeugdleider geweest en was een van de drijvende krachten en de redactie van clubblad ’t Biezenmatje. De laatste jaren is Adrie actief bij onze onderhoudsploeg, op maandag- en vrijdagmorgen, maar als het nodig is kun je hem elke dag bellen. Reparaties uitvoeren, lijnen trekken, als steward optreden, niets is Adrie te veel. Met zijn geweldige humor, altijd positieve instelling en tomeloze inzet is Adrie een zeer gewaardeerd mens én vrijwilliger. Niet voor niets werd hij in 2017 uitgeroepen tot “Clubheld van het jaar 2017” in de gemeente Dongen. En daarom vind ik het een eer, dat ik hem namens het hoofdbestuur mag onderscheiden als Lid van Verdienste van onze club.
 
Dan De Middenstip. Een kleine blijk van waardering voor vrijwilligers die zich al langere tijd of op bijzondere wijze inzetten voor de club.
 
De eerste die de Middenstip dik verdiend heeft is Harry de Jong. Harry is lid sinds 1 augustus 1974 en was in de eind ’70 en’80-er jaren een dragende kracht van ons toenmalige eerste elftal. Daarna volgde het zaterdagelftal en de veteranen, waar hij nog steeds fanatiek aan de trainingen deelneemt. Harry is al jaren actief op met name de voetbaltechnische kant van onze jeugdafdeling: leider, trainer, coördinator, interne scouting. Op dit moment is Harry nauw betrokken bij het verkrijgen van de certificering van onze jeugdopleiding. Harry is vandaag niet aanwezig. We weten allemaal waarom. Iedereen heeft de afgelopen dagen wel een of meerdere keren teruggedacht aan 5 jaar geleden, het overlijden van Danny. Wat heb ik een respect en bewondering voor de manier waarop Harry na het overlijden van Danny zijn vrijwilligerstaken hier weer heeft opgepakt. 5 jaar geleden, wat gaat het snel. Wij zijn Danny niet vergeten. En daarom is deze Middenstip niet alleen voor Harry, maar ook een beetje voor Danny. Omdat ook wij hem na vijf jaar nog steeds missen. Ik zal de Middenstip op een ander moment aan Harry overhandigen.
 
De tweede Middenstip is voor de voorzitter van onze veteranenafdeling Jan van Boxel. Ook Jan is actief geweest als speler van Dongen 1 en vooral van Dongen 2, maar bouwt nu al een aantal jaren af in het veteranenteam. Hij is als secretaris actief geweest in het bestuur, lid van de ledenraad en heeft op vele zondagen de scheidsrechters en tegenstanders ontvangen als gastheer van de zondagdienst. De laatste jaren is Jan vooral hartstochtelijk aanvoerder en leider van de veteranen. Hij is medeorganisator van de jaarlijkse kaartavond, initiatiefnemer van de inmiddels jaarlijks terugkerende Veteranen Kerstborrel en actief bij het organiseren van andere activiteiten voor ‘zijn’ Veteranen. Een echte kamelendrijver die De Middenstip verdient.
 
De derde en laatste Middenstip is voor Jan van Riel. Jan heeft zich lange tijd ingezet voor de sponsorcommissie, maar draagt nu het stokje over aan anderen. Jan was sterk in het onderhouden van contacten met sponsoren en zorgde tijdens de vergaderingen van de sponsorcommissie voor de nuance als de discussies te hoog opliepen. De laatste weken nam Jan al een beetje afscheid van de sponsorcommissie. Dat bleek wel toen hij na een wedstrijd van Dongen 1 een gesprek met een sponsor had gevoerd en de volgende dag geen idee meer had wat hij had afgesproken. Waarschijnlijk had Dongen 1 die dag gewonnen en was de derde helft erg gezellig. Jan blijft zich overigens inzetten om wedstrijdsponsoren te vinden.
Naast deze taken is Jan natuurlijk onze onvervalste BingoKoning (samen met Peter van Heteren) en trouwe knecht als Sinterklaas onze jeugdleden bezoekt. Jan, ook voor jou de Middenstip.
 
Dan zijn er nog drie dames die ik graag naar voren wil halen: Ingrid Partouns, Mirjam Martens en Jacqueline Driesen. Elke thuiswedstrijd de goedlachse, vriendelijke gastvrouwen in ons sponsorhome die onze sponsoren en bezoekers van een drankje voorzien. Bedankt voor jullie inzet.
 
Wat brengt 2018 ons? Wij pakken morgen de draad al weer op met een gesprek met de fractievoorzitters over de mogelijke verhuizing van ons sportpark. Als werkgroep en als bestuur staan wij nog steeds achter onze keuze voor een herontwikkeling aan de Beljaartlaan met het plan van PvH Vastgoed. Wij zijn, na gesprekken met de projectontwikkelaar, van mening dat het college van B&W te snel conclusies heeft getrokken uit het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van dit plan en zijn dan ook blij dat het college op ons verzoek het gesprek met PvH aangaat.
 
De eerste stappen zijn gezet naar het mogelijk maken van Wandelvoetbal voor 60+-ers binnen onze vereniging. Aarzelend durven de eersten toe te geven dat ze dit toch wel erg leuk vinden en daarom worden in het voorjaar opnieuw kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Cees van Rijn.
 
De procedure om opvolgers te vinden voor de hoofd- en assistent-trainer die na vijf fantastische jaren met opgeheven hoofd het seizoen gaan verlaten, is in volle gang. Maar we staan ook voor de taak om een aantal cruciale vrijwilligersvacatures in te vullen. We gaan op zoek naar nieuwe bestuursleden die met frisse energie en goeie ideeën de kar mee willen trekken. Voor de zeer belangrijke taak van wedstrijdsecretaris wordt driftig naar een opvolger gezocht, net als voor de scheidsrechtercoördinator senioren en extra handjes voor de zaterdagdienst. Gelukkig hebben zich inmiddels een aantal enthousiaste mensen gemeld, maar het blijft een uitdaging om alle vrijwilligersfuncties gevuld te krijgen.
 
Met een aantal betrokken leden zitten we binnenkort rond de tafel om samen met de verenigingsadviseur van de KNVB onze vereniging onder de loep te nemen. In 2013 schreven we ons meerjarenbeleidsplan, tijd voor een tussentijdse evaluatie. Hoe staan we er nu voor, is onze missie en visie nog hetzelfde, hoe zorgen we dat deze missie gedragen wordt binnen de club en hoe behouden en binden we vrijwilligers. Zaken die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van de verening. En waar die toekomst ligt? Als het aan ons ligt op een schitterend, modern sportpark aan de Beljaartlaan. Mocht de gemeenteraad anders besluiten, dan blijven we net als 40 jaar geleden toen er ook al sprake was een verhuizing, gewoon hier op Sportpark De Biezen.
 
Beste mensen, het is toch nog een lang verhaal geworden dus ik ga afronden. Graag hef ik met u het glas op een gezond, succesvol en bovenal respectvol voetbaljaar waarin we er alleen samen voor kunnen zorgen dat de bal blijft rollen! Proost!