Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Collegebesluit inzake herlocatie
vrijdag 12 januari 2018 - 11:26

1

Het college heeft gisteren een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad dat gaat over de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen. Het voorstel wordt opiniërend besproken in de vergadering van donderdag 25 januari aanstaande. Twee weken later, op donderdag 8 februari 2018, neemt de raad dan een besluit.
 

Conclusie
In het raadsvoorstel concludeert het college dat niet wordt voldaan aan de dringende wens van de gemeenteraad om bij een dergelijk grootschalig project, met grote belangen en risico's voor de gemeente Dongen, uitsluitend in zee te gaan met een betrouwbare partner met een solide financiële basis. De voorkeur van VV Dongen om te verhuizen naar een nieuw complex aan de Beljaartlaan kan nader worden onderzocht met een haalbaarheidsonderzoek, maar dan wel met een andere partner dan PvH Vastgoed BV of diens rechtsopvolger Paridome Vastgoed BV, zo stelt het college.

Vervolg
Wij zijn hierover zeer teleurgesteld en wachten het besluit van de gemeenteraad af. Voor iedereen is duidelijk dat er wat VV Dongen maar één locatie en één plan voldoet en dat is de Beljaartlaan en het plan van PvH/Paridome.

Als de raad besluit het voorstel van het college te volgen, moeten we opnieuw in gesprek met de gemeente om een passende oplossing voor de capaciteitsproblemen op onze locatie te vinden. Uiteraard leggen we dit dan eerst voor aan onze leden in een extra ledenvergadering.