Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Afscheid bestuursleden
vrijdag 19 oktober 2018 - 12:27

3

Tijdens de Algemene Ledenvergadering stelden Ton Jansens, Angela Jansens en Jeroen Zijlmans zich niet meer herkiesbaar voor een volgende termijn. 3 kopstukken van het bestuur gaan ons helaas verlaten. Gezien er op dit moment nog geen enkele opvolging voor hun is hebben zij alle drie aangegeven iets langer in functie te blijven, dit om te helpen met het zoeken en in te werken van een opvolger.

Ton en Angela zullen dit doen tot uiterlijk 1 juni 2019 en Jeroen tot uiterlijk 1 januari 2019, hiervoor zijn wij hun heel dankbaar.

Maar iemand die 20 jaar! in het bestuur heeft gezeten (Ton) en iemand die 6 jaar voorzitter is geweest kunnen we niet met lege handen naar huis sturen.

Daarom hebben wij gisteren Ton Jansens benoemd tot Erelid van de vereniging en Angela Jansens Lid van Verdienste, dik verdiend en gefeliciteerd!

Jeroen, Ton en Angela dank voor jullie jarenlange tomeloze inzet voor onze vereniging, we gaan jullie missen!

(Helaas geen foto van Jeroen, gezien de fotografe te laat was. Deze volgt later)

 

Lees hierna de speech van onze voorzitter, gericht aan Ton Jansens:

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 oktober 1998 werd Ton Jansens voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering stemde unaniem voor. Ton maakt dus dit jaar precies 20 jaar lid uit van het hoofdbestuur van VV Dongen.

Ton is al 52 jaar lid van de vereniging en was in zijn jonge jaren actief als keeper. Volgens eigen zeggen had ie zeker een vaste basisplaats in Dongen 1 gehad als hij niet de beste keeper van Dongen allertijden, Henk van Loon, voor zich had moeten dulden. Na zijn actieve carriere werd hij leider bij de teams van zoon Lars en toen hij gevraagd werd tot het bestuur toe te treden nam hij de portefeuille Technische Zaken op zich.

Ton, in die 20 jaar is er heel wat gebeurd en vooral op het gebied van technische zaken. De vereniging groeide gestaag van 700 naar bijna 1000 leden nu. Dongen 1 promoveerde onder leiding van Mart van Bree in 2008 van de 2e klasse naar de 1e klasse, maakte een historisch jaar mee in 2010 toen het met trainer Ronald Schuermans kampioen werd en naar de Hoofdklasse promoveerde en de landelijke KNVB beker voor Amateurs won. In 2015 werd onder leiding van Ron Timmers het kampioenschap in de hoofdklasse behaald en was promotie naar de Derde Divisie een feit.

Dongen 2 speelt al jaren op het voor hen hoogst haalbare niveau: reserve Hoofdklasse en Dongen 3 in de reserve 1e klasse. De selectie van Dongen acteert dus op een meer dan acceptabel niveau.

Ook binnen de jeugdafdeling zijn de sporen van een uitstekend technisch beleid te zien. De JO19, JO17 en JO15 spelen op divisie-niveau, de andere selectie-elftallen op hoofdklasseniveau. We zijn dichtbij een Lokale certificering van onze Jeugdopleiding, wat betekent dat de ambities en de doelstellingen van de vereniging steeds beter op elkaar aansluiten.

Op het sportieve vlak zijn er dus enorme stappen gemaakt de afgelopen 20 jaar.  Niet alleen is dat de verdiensten van spelers en trainers van de betreffende elftallen, maar absoluut ook het resultaat van een gedegen en goed uitgevoerd beleid van onze technische commissie, onder jouw leiding. Jaren terug is de koers ingezet, om te investeren in onze jeugd om met zoveel mogelijk eigen Dongense jongens zo goed mogelijk te presteren met Dongen 1. Daar ben je dubbel en dwars in geslaagd. Was dat makkelijk? Nee zeker niet. Waar andere verenigingen kunnen terugvallen op veel grotere budgetten dan hier het geval is, moest jij vaak van alles uit de kast halen en lullen als Brugman om met beperkte financiële middelen je doel te bereiken. In de maanden rondom de winterstop voer je avonden lang gesprekken met spelers en trainers om met een gedegen selectie een nieuw seizoen in te gaan. Hoe frustrerend is het dan dat een speler op het laatste moment afhaakt of een trainer op het laatste nippertje toch afzegt, en je weer opnieuw op zoek moet naar een andere, gelijkwaardige vervanger. Of dat een speler in de zomerstop wordt weggekaapt door een BVO. Daar had je, begrijpelijk, veel moeite mee.

Waar spelers kwamen en gingen, waar trainers werden aangesteld en weer vertrokken, waar bestuursleden gekozen werden en weer aftraden, jij bleef. Twintig jaar. En in die twintig jaar ging je inzet verder dan alleen bestuurslid zijn. Alles wat je deed en doet, alle beslissingen die je nam, altijd stond het clubbelang voor jou voorop.

Je maakte afspraken met kledingleveranciers, bekeek komende tegenstanders en weet belangrijke sponsoren aan de vereniging te binden. Je bent betrokken bij alle afdelingen binnen de vereniging en altijd voor iedereen bereikbaar. Allen jij weet als geen ander wat er binnen de vereniging speelt en leeft doordat je vrijwel dagelijks op het sportpark te vinden bent.

Behalve……….als Dongen 1 thuis speelt.

Aan een bestuursperiode van 20 jaar komt nu een eind. Wij bedanken je voor je enorme inzet, betrokkenheid en gedrevenheid in en buiten het bestuur. We gaan je kennis en ervaring missen en zijn erg blij dat je hebt toegezegd tot uiterlijk 1 juni 2019 de technische zaken te blijven uitvoeren . Tenzij er eerder opvolger gevonden is. Dan trekt je je echt terug. Maar ook dan ben je niet weg.

Ton Jansens zal nooit weg zijn. Ton Jansens hoort bij VV Dongen. Ton Jansens is VV Dongen.

En daarom wil ik namens het hoofdbestuur de algemene ledenvergadering voorstellen om Ton Jansens te benoemen tot Erelid van onze vereniging.

(de aanwezigen reageerden op deze laatste zin met een daverend applaus)