Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Formulier al ingeleverd?
dinsdag 9 april 2019 - 20:04

1

“Als lid kom je niet alleen iets halen, maar heb je ook iets te brengen”. Dat geldt ook bij onze vereniging. Zonder de inzet van vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. En als al onze leden (en/of hun ouders) een handje helpen, is het voor iedereen een kleine moeite! Daarom inventariseren we wie welke vrijwilligerstaak wil doen. Als iedereen meedoet, hoeft je misschien maar 1x per jaar een taak uit te voeren. Dat is toch niet teveel gevraagd?

Voorkeurenformulier
Alle leden/ouders (dus ook degenen die al een vrijwilligerstaak doen*) ontvangen een formulier waarop je jouw persoonlijke voorkeuren voor een vrijwilligerstaak, interesses en kwaliteiten kunt invullen. Met de ingevulde formulieren leggen we een database aan waaruit we kunnen putten op het moment dat er (extra) handjes nodig zijn.

Vul het formulier in, controleer je persoonlijke gegevens en pas deze zonodig aan en lever het formulier in bij je leider of in de speciale brievenbus in de kleine bestuurskamer.

*ben je al vrijwilliger? TOP! We zijn hartstikke blij met jou! Vul het formulier toch in. We zijn heel benieuwd welke kwaliteiten jij nog meer hebt. En misschien vind je het wel leuk om een keer iets anders te doen, of mogen we je incidenteel voor een extra taak benaderen.

VV Dongen prijzenpakket
Onder de inzenders van de formulieren én onder de bestaande vrijwilligers worden drie superleuke VV Dongen-pakketten verloot. Geen formulier ontvangen? Aan de rechterkant van deze pagina kun je het formulier downloaden, uitprinten en invullen. 

Vrijwilligersbeleid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen oktober is ons nieuwe vrijwilligersbeleid toegelicht. Hieronder volgt een korte samenvatting:

De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers. Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Wij rekenen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden, want:

•             je MAG lid worden van VV Dongen

•             je hebt dan RECHT op trainingen en het spelen van wedstrijden, maar 

•             we verwachten daarom dat je een BIJDRAGE  levert aan de organisatie

Het verrichten van vrijwilligerstaken maakt onderdeel uit van het lidmaatschap zonder dat dit (vooralsnog) een verplichting is. Als dit niet het gewenste effect heeft (evaluatie einde seizoen 2018-2019), wordt het uitvoeren van een vrijwilligerstaak voor alle (ouders van) leden verplicht. Bent u in dat geval niet bereid of niet in de gelegenheid tot het uitvoeren van een vrijwilligerstaak, dan kunt u deze verplichting afkopen voor een nader te bepalen bedrag per seizoen.

Doelgroepen vrijwilligersbeleid

  • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief/spelend lid vanaf JO15 t/m senioren,
  • Voor de jeugdleden in de categorieën JO7 t/m JO13 treden de ouder(s)/verzorger(s) in hun plaats op als vrijwilligers.
  • Op ereleden, lid van verdienste en ondersteunende leden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing.

Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak.

Bekijk hier de oproep van onze jeugdvoorzitter Peter van Heteren