Einde lidmaatschap bij vv Dongen? Nee toch! Maar wat dan?
dinsdag 7 mei 2019 - 13:38

1

Het einde van het seizoen 2018 – 2019 is nabij. Er worden nog enkele wedstrijden gespeeld en mogelijk ook nog voor de beker en promotie en dan is het sluiten.

Als je voor het nieuwe seizoen 2019 – 2020 niet meer wilt voetballen zijn er altijd nog wel geschikte functies als vrijwilliger die op jou liggen te wachten. Ook kan je altijd nog als steunend lid verbonden blijven bij en aan vv Dongen. Stuur in zo’n geval even een wijzigingsformulier naar de ledenadministratie.
Als je toch besluit helemaal te stoppen bij vv Dongen dan moet je wel tijdig een afmeldformulier sturen naar de ledenadministratie. Weet dat een afmelding via een leider, trainer of via wie dan ook niet werkt. Het verleden heeft nadrukkelijk geleerd dat hierdoor problemen ontstaan met betrekking tot teamindelingen en/of contributieverplichtingen voor het nieuwe seizoen.
Dus afmelden uitsluitend via de ledenadministratie en vóór 1 juli 2019 (begin van het nieuwe contributiejaar).
Beide formulieren (afmeld- en wijzigingsformulier) zijn te vinden op de website van vv Dongen onder www.vvdongen.nl/algemeen/lidmaatschap. Hierop staat ook de hele procedure over het lidmaatschap bij vv Dongen.

Daarnaast wil ik nog een extra opmerking plaatsen over het afmelden of overschrijven naar een andere vereniging.
Een afmelding of overschrijving wordt alleen verwerkt als vooraf alle kosten (contributie, eventuele boetes en andere kosten, etc.) betaald zijn. Maar ook kleding en tassen, door vv Dongen ter beschikking gesteld, moeten vooraf ingeleverd worden bij de betreffende leiders van je team.

Overschrijvingen:
Overschrijvingen worden tegenwoordig digitaal verwerkt. Na de afmelding kan je jezelf aanmelden bij je nieuwe vereniging, waarmee de overschrijfprocedure wordt opgestart. Door vv Dongen wordt de overschrijving uitsluitend voor akkoord getekend als aan alle verplichtingen (contributie en kosten betaald, kleding etc. ingeleverd) is voldaan.
Zie hiervoor ook de info van de KNVB op  'Digitale overschrijvingen speler & speelster'.
Voor overschrijvingen geldt een deadline van 15 juni. Dus uiterlijk 15 juni 2019 om 24.00 uur moet een overschrijving bij de KNVB binnen zijn. Overschrijvingen die 16 juni 2019 om 00.00 uur binnenkomen worden  niet meer goedgekeurd!

LET OP: OOK BIJ OVERSCHRIJVING MOET ALTIJD EEN INGEVULD AFMELDFORMULIER INGELEVERD WORDEN!!! Zo niet dan word je geacht lid te blijven van vv Dongen.

Tenslotte moeten ook de leiders en trainers, die komend seizoen niet meer als leider of trainer actief zijn, zich  formeel af melden bij de ledenadministratie. Als er geen afmelding binnenkomt wordt ervan uitgegaan dat je komend seizoen “steunend” lid blijft. Dit geldt uiteraard niet voor leiders en trainer die nog actief voetballen. Voor hen vervalt alleen het trainer- en/of leiderschap.

LET OP: Als je afmeldt moet je ook je clubpas en/of koffiekaart inleveren!

Met sportieve groeten,

Bouke Derks
Ledenadministratie vv Dongen