We gaan weer trainen. Lees de maatregelen
zaterdag 25 april 2020 - 16:36

1

CORONA-MAATREGELEN BIJ TRAININGEN

Algemeen

We leven in de “1,5 m samenleving”. Dat betekent dat mensen ouder dan 12 jaar minimaal 1,5 m bij anderen vandaan blijven. Om dit mogelijk te maken hebben we een trainingsschema opgesteld waarbij de spelers van 13 t/m 18 jaar de ruimte krijgen om zich hier naar te gedragen. Dit schema (zie bijlage) zal ook nog apart op de site worden gezet.

De kantine en de kleedkamers blijven altijd op slot. Dat betekent dus thuis omkleden en thuis douchen. De WC-ruimte is wel open. Probeer deze zo min mogelijk te gebruiken, houdt zo goed mogelijk afstand en desinfecteer je handen voor en na gebruik. Op de ruimte tussen kleedkamers en kantine zullen door de crew alle ballenkarren, hesjes en pionnen klaargezet worden. De trainers kunnen hun eigen kar hier meenemen en weer terugplaatsen. Ook trainers onderling houden hierbij afstand.

Voor alle teams geldt dat er alleen een trainer en een leider aanwezig mogen zijn. Ouders mogen niet langs de lijn staan kijken. Ouders die hun kind willen brengen, dragen die bij de toegangspoort over aan de trainer en komen niet op het sportpark.

Wanneer een team niet begeleid wordt door een trainer én een leider mag er niet getraind worden. Hier zal op toegezien worden. Als de leider verhinderd is mag een ouder deze rol overnemen.

Voor iedere speler geldt: als je verkoudheidsklachten hebt, blijf je thuis en mag je niet trainen!

Tenslotte: om te voorkomen dat er groepjes wachtenden gaan ontstaan, vragen wij de spelers strak op tijd te komen (dus niet te vroeg) en na afloop weer direct naar huis te gaan. Ook ouders wordt verzocht op de parkeerplaats voldoende afstand te houden tot elkaar.

 

Spelers JO15 t/m JO19 (van 13 t/m 18 jaar)

Voor deze categorie gelden daarnaast de volgende aandachtspunten:

  1. Deze teams moeten zich aan de 1,5 m richtlijn houden. Dit betekent dat ze NIET een partijtje mogen spelen tijdens de training. Hierop zal worden gecontroleerd door de vereniging.
  2. De KNVB komt eind april met trainingsschema’s die voldoen aan de 1,5 m afstand. Deze schema’s zullen gemaild worden aan de trainers.
  3. Onze trainer van Dongen 1 (Osman Erbas ) en van JO19-1 (Mart van Bree) zijn beschikbaar om een training te ondersteunen. Trainers kunnen daartoe een verzoek indienen bij de TC.
  4. Tijdens de trainingen zal de vereniging controleren of iedereen voldoende afstand houdt. Rol van de leider is primair het toezien van de 1,5 meter afstand tijdens de training. Naast de leider is er ook een bestuurslid of afgevaardigde van het bestuur aanwezig. Wanneer hij constateert dat 1,5 meter regel niet gehandhaafd wordt zal hij de leider waarschuwen. Bij herhaling hiervan wordt de training van het gehele team gestopt. We moeten hier streng op toezien.
  5. De trainer zorgt ervoor dat alle materialen weer teruggezet worden waar ze zijn opgehaald.
  6. Spelers van JO19 die 19 jaar zijn of worden in de komende weken mogen helaas NIET meetrainen met de JO19. Ook dit zullen wij moeten controleren.

 

 

Spelers JO7 t/m JO13 (van 5 t/m 12 jaar)

Voor deze categorie gelden daarnaast de volgende aandachtspunten:

  1. Deze teams hoeven zich niet aan de 1,5 m richtlijn te houden. Dit betekent dat ze WEL een partijtje mogen spelen tijdens de training.
  2. De trainer zorgt ervoor dat alle materialen weer teruggezet worden waar ze zijn opgehaald.
  3. Spelers van JO13 die 13 jaar zijn of worden in de komende weken mogen helaas NIET meetrainen met de JO13 maar wel met de JO15. Wij zullen dit controleren op naleving. Na overleg met de jeugdcoördinatoren mogen zij meetrainen met een JO15-team.

 

Niet-leden mogen ook meedoen!

Mocht je een vriendje of vriendinnetje kennen die ook mee wil trainen, dan is dat ook mogelijk. Zij zijn van harte welkom om met hun leeftijdgenoten te voetballen en kennis te maken met onze leuke vereniging! Laat ze dan wel eerst contact opnemen met de ledenadministratie door een mail te sturen naar ledenadministratie@vvdongen.nl