Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Circuittrainingen voor JO8 t/m JO11
maandag 8 juni 2020 - 22:39

1

Start circuittrainingen JO8 t/m JO11

Het bestuur heeft in de Algemene Leden Vergadering van oktober j.l. de visie ‘Groei van onderuit’ gepresenteerd. Deze visie houdt kort samengevat in dat we alle jeugdspelers met zoveel mogelijk plezier zo goed mogelijk willen leren voetballen met gelijke kansen voor iedereen.

Dit maken wij nu voor alle jeugdspelers van JO8 t/m JO11 concreet door tussen 15 juni en 9 juli één keer per week in circuitvorm per leeftijdscategorie collectief te gaan trainen. Zo leren alle spelers en trainers elkaar alvast kennen. De andere training(en) van deze teams komen daarmee te vervallen!
 

Opzet circuittrainingen

We gaan bij deze circuittrainingen uit van de nieuwe leeftijdscategorie waarin jeugdspelers in het komende seizoen gaan spelen. De namen van alle jeugdspelers t/m JO11 publiceren we – op alfabet – in de nieuwe leeftijdscategorie op onze website.

Trainingsavonden:

 • JO8 en JO9 op woensdag 18:00-19:30 uur
  • Start op 17 juni a.s.
  • Hoofdtrainer: Meliksah Sahan
 • JO10 en JO11 op donderdag 18:00-19:30 uur
 • Start op 18 juni a.s.
 • Hoofdtrainer: Xam van Domburg

Let op: dit zijn geen selectietrainingen! We gaan gewoon lekker voetballen.
 

Aanvullende informatie:

 • Alle spelers verzamelen op het kunstgrasveld waar ze worden opgevangen door de trainers
 • Deze trainingen zijn wekelijks en eindigen op 9 juli als de zomerstop start
 • Mocht je verhinderd zijn, stuur dan een whatsapp naar de trainer Meliksah of Xam
 • Helaas zitten we nog steeds in corona-tijden zodat ouders/verzorgers niet mogen komen kijken naar deze trainingen. Het huidige protocol blijft dus tot nader order van toepassing.
   

Alle trainers welkom

Voor bovenstaande trainingsavonden kunnen alle (aspirant) trainers voor komend seizoen zich aanmelden bij onze hoofdtrainers Meliksah (06-16455500) of Xam (06-15396022).

Voorafgaand aan de eerste circuittraining volgt voor alle trainers een kennismakingsavond. Onlangs hebben we met alle trainers van de huidige teams t/m JO11 tijdens een informatie-avond veel positieve reacties en goede input op deze nieuwe aanpak mogen ontvangen.

Ook ‘Dongen steunt’ draagt een steentje bij door te investeren in de benodigde materialen voor deze trainingen, waarvoor dank!
 

Teamindelingen

De teamindelingen voor komend seizoen publiceren we op onze website:

 • Voor de JO7 t/m JO11 rond 12 juli
 • Voor de JO12 t/m JO19 rond 9 juni

Start nieuwe seizoen

Vanaf maandag 17 augustus starten de trainingen voor het nieuwe seizoen. Onze intentie is om het hele seizoen door te gaan met deze circuittrainingen, mogelijk met wat aanpassingen, zoals met de JO12 erbij. Daarnaast zal elk team ook 1 of 2x per week apart kunnen trainen. Verdere details over de invulling van de nieuwe aanpak zullen ruim op tijd gecommuniceerd worden. 
 

Veel voetbalplezier!