Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Toelichting op teamindeling JO10 en JO11
dinsdag 7 juli 2020 - 11:42

1

Aan de ouders en spelers van  de JO10 en JO11 teams.

Bij dit bericht zijn de teamindelingen van de JO10 en JO11 teams te vinden. Als VV Dongen hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet waarin het realiseren van gelijke kansen centraal staat. Omdat dit anders is dan velen gewend zijn leggen we de nieuwe opzet hieronder uit.

JO10
Wij zijn heel erg blij dat we drie JO10 teams kunnen maken. Zij spelen allemaal in een 6 tegen 6 competitie. De JO10-1 bestaat uit zes spelers, de JO10-2 en JO10-3 uit zeven spelers. We willen alle voetballers in deze leeftijdscategorie evenveel kansen geven om beter te worden. Daarom gaan we om de zes weken (vier-fasen competitie) de teamindeling opnieuw bekijken. Het team waar een voetballer in staat kan dus na zes weken veranderen. De vraag die wij hierbij onszelf stellen is: voelt het kind zich op zijn/haar plek in het team? En krijgt het kind de juiste weerstand?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het essentieel dat de trainers alle kinderen zien. Daarom zal er twee keer in de week een gezamenlijke circuittraining plaatsvinden met alle spelers van de JO10 en JO11. Op maandag en woensdag van 18.00 tot 19.30 uur gaat een groep van enthousiaste trainers met de kinderen aan de slag om ze nog beter te maken dan ze al zijn. De juiste weerstand voor ieder kind zal centraal staan bij het maken van de groepjes. Daarnaast hebben kinderen de mogelijkheid om op donderdag bij VV Dongen korte partijtjes te spelen van 18.15 uur tot 19.15 uur. Dit is niet verplicht.

JO11
Ook in de JO11 hebben we drie teams. De JO11-1 bestaat uit twaalf spelers, de JO11-2 en JO11-3 uit negen spelers. Op zaterdag hebben alle drie de teams altijd tien spelers, want elke week gaat er een speler van de JO11-1 met de JO11-2 en JO11-3 mee. Dit wordt aan de hand van alfabetische volgorde gedaan. Wij kiezen hiervoor omdat we het belangrijk vinden dat alle spelers beter worden en niet alleen voetballers die in de JO11-1 zitten. Daarnaast hopen we dat de spelers uit de JO11-1 de kinderen uit de JO11-2 en JO11-3 zo automatisch beter maken.
Ook voor de JO11 teams geldt dat wij na zes weken nogmaals de indeling bekijken. Wij denken echter dat het bij de JO11 niet nodig is om veel te schuiven. Als het al gebeurt zal het om een enkeling of slechts om een toevoeging gaan. Uiteraard kunnen we ook dit alleen beoordelen als we alle kinderen zien. Daarom wordt er ook bij de JO11 op maandag en woensdag van 18.00 tot 19.30 uur een gezamenlijke circuittraining georganiseerd.  Deze training zal meer partijtjes en afwerkvormen bevatten. De groepjes worden gemaakt aan de hand van de teamindeling zoals we die nu hebben gemaakt. Uiteraard zijn deze groepjes dynamisch en kan daar wat vaker in gewisseld worden.
Tot slot zal de JO11-1 ook op donderdag van 18.00 tot 19.30 gaan trainen. De groep van twaalf die op deze training verwacht wordt kan eventueel uitgebreid worden naar vijftien. Zo stimuleren we de kinderen van de JO11-2 en JO11-3 om nog beter te worden dan ze al zijn.

Vragen?
Wij snappen dat een nieuwe opzet als deze vragen op kan roepen. Uiteraard staan wij klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Er kan een afspraak gemaakt worden met Xam van Domburg (hoofdtrainer) en Frank Timmermans (coördinator) op woensdag 8 juli tussen 18.45 en 20.00. Dit kan telefonisch bij Xam aangevraagd worden door te appen of te bellen naar 0615396022.

Namens de technische commissie en alle trainers van de JO10 en JO11,
Xam van Domburg