Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Corona maatregelen VV Dongen
vrijdag 28 augustus 2020 - 11:50

1

Corona protocol vv Dongen

27 augustus 2020

 

Beste leden, leiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers, toeschouwers en bezoekende clubs,

 

Nu we zijn begonnen met de trainingen, oefenwedstrijden en begin september met de competities, is het belangrijk om het beleid van de vereniging met u te delen met betrekking tot omgaan met het COVID-19 protocol op sportpark.

Als basis voor dit beleid gelden de richtlijnen die door de KNVB aan alle verenigingen zijn medegedeeld.

Een kleine werkgroep binnen onze vereniging bestaande uit vrijwilligers en bestuur heeft het beleid specifiek gemaakt voor ons sportpark waarbij geldt dat iedereen op een zo veilige mogelijke manier kan sporten en zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van onze accommodatie.

Omdat we bij de groep 18 jaar en ouder met strikte beperkingen zitten met betrekking tot het gebruik van kleedruimtes, moesten we helaas een aantal maatregelen treffen die gelden voor zowel vv Dongen leden als voor bezoekende verenigingen. Dit zal enige aanpassing vergen.

Om op een plezierige maar veilige manier onze sport te beoefenen of te bekijken, is het van belang dat iedereen zich aan deze richtlijnen en regels houdt.

Wij als bestuur begrijpen dat het even tijd kost om aan deze maatregelen te wennen. Ook kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn over dit beleid. Jullie kunnen deze vragen te allen tijde richten aan: info@vvdongen.nl.

Wij rekenen op jullie medewerking en wensen jullie een sportief en veilig seizoen 2020-2021 toe.

Wij zijn ervan overtuigd dat met een stukje gezond verstand en hoffelijkheid we er samen een mooi seizoen van kunnen maken ondanks de beperkingen die gelden.

  

Bestuur vv Dongen

 

De volgende regels gelden:

Algemeen

 • Wij volgen de richtlijnen NOC-NSF, KNVB die op de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd, https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf
  • Gebruik je gezond verstand!
  • Was vaak je handen met water en zeep, speciaal voor en na bezoek aan ons sportpark.
  • Vermijd drukte
  • Schud geen handen
  • Nies en hoest in je elleboog
  • Kom je uit een oranje of rood gebied, dan kom je gedurende minimaal 10 dagen niet op Sportpark “De Biezen”
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen – volg advies van de GGD/arts op
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
  • Ben je ouder dan 17 jaar? Houd 1,5 meter afstand tot anderen vanaf 13 jaar en ouder.
  • Ben je 13 t/m 17 jaar? Houd 1,5 afstand tot iedereen ouder dan 17 jaar.
 • Deze regels gelden in principe tot er door de betrokken instanties andere maatregelen worden getroffen
 • We mogen bezoekers op ons sportpark ontvangen
 • Er mogen maximaal 250 bezoekers komen per veld; spelers en begeleiding uitgezonderd
 • Bij de ingang en op andere plekken zijn er aanwijzingen waarop de regels voor ons sportpark worden getoond
 • Voor iedere bezoeker van 18 jaar en ouder geldt een afstand van 1.5 meter
  • Deze regel geldt niet voor spelers tijdens wedstrijden
 • Iedereen dient een eigen bidon mee te nemen. Geen gezamenlijke bidons tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Iedereen dient zich aan de regels te houden
 • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
 • Bij veld A en B is de 1,5 meter gemarkeerd. Er geldt dus dat slechts 1 persoon per markering zich langs het veld kan bevinden.
 • Op de velden C en D is dit niet aangegeven, maar geldt de 1,5 meter langs het veld natuurlijk ook.
 • Op wedstrijddagen zijn er ‘stewards’ aanwezig. De aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden. Ze zijn herkenbaar aan gekleurde hesjes.
 • Voor alle jeugdteams geldt dat de teambegeleider verantwoordelijk is voor de spelers binnen de muren van het sportpark. Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders/jeugd. Zorg dat de gegevens van de ouder bekend zijn bij de teambegeleider.
 • Bij gebruik/betreden van de kantine c.q. het terras dient iedereen zich aan de specifieke richtlijnen te houden.
 • Overtreding van de regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot ons sportpark

 

Wij gaan er met elkaar voor zorgen dat we veilig en met veel plezier kunnen voetballen dit seizoen. Voor iedereen zal dit aanpassen worden, het voetballeven is even anders dan hiervoor, maar laten wij met ons allen blij zijn dat we weer kunnen sporten en met elkaar op sportpark “De Biezen” verblijven, ook al is dat op een andere manier.

Wijs elkaar op het naleven van de maatregelen en spreek elkaar aan, met respect!

 

Toegang tot het sportpark

Voor het bezoeken van het sportpark dient men zich te registreren vanaf 18 jaar via een QR-code die bij entrée van sportpark met je camera gescand kan worden. De gevraagde gegevens dienen ingevuld te worden. Na controle van de uitkomst van deze registratie wordt u toegelaten tot het sportpark.

 

Clubgebouw

Voor het bezoeken van de kantine is de QR-registratie ook vereist. Daarnaast gelden voor het clubgebouw specifieke maatregelen die ter plaatse staan aangegeven.

 • Er kunnen maximaal 40 personen ontvangen worden in de kantine en 20 personen in de Businessclub.
 • Tafel- en stoelenindeling is aangepast naar 1.5 meter
 • Iedereen dient te gaan zitten op een stoel die 1.5 meter afstand heeft van andere stoelen
 • Het terras buiten is maximaal geschikt voor 20 personen, ook hier alleen zitplaatsen

 

Spelers onder 18 jaar

 • Er gelden geen beperkingen tot het gebruik van kleedkamers en douches
 • Douches en kleedkamers zijn beschikbaar tijdens thuiswedstrijden
 • Voor trainingen a.u.b. thuis omkleden en thuis douchen;
 • Voor teams met een mix van 17- en 18-jarigen gelden de regels voor 18 jaar en ouder

 

Leiders en trainers voor teams onder 18 jaar

 • Er mogen geen leiders of trainers in de kleedkamers of douches komen
 • Geen handen schudden tijdens de wedstrijden
 • Hou 1.5 meter afstand tot de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
 • Tijdens vervoer geldt het verplicht dragen van een mondkapje voor iedereen van 13 jaar of ouder.
 • Voor onze tegenstanders is kleed- en doucheruimte beschikbaar
 • Wees a.u.b. een goede gastvrouw of -heer voor onze tegenstanders en informeer hen over de geldende regels
 • Wees een ambassadeur voor vv Dongen
 • Afzonderlijke communicatie naar onze tegenstanders zal worden verzorgd vanuit het Wedstrijdsecretariaat

 

Spelers, leiders en trainers voor teams van 18 jaar en ouder

 • Er mogen maximaal 8 personen tegelijk in de kleedruimte. Omkleden en douchen om beurten.
 • Wanneer het mogelijk is bieden we team 2 kleedruimtes aan maar door de drukke bezetting vooral op zaterdag zal dit niet mogelijk zijn.
 • Hier geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar (wordt aangegeven)
 • Iedereen van 18 jaar of ouder dient een mondkapje te dragen tijdens het vervoer naar uitwedstrijden. Voor vervoer in bus geldt ook het verplicht dragen van een mondkapje tijdens de reis
 • Wanneer spelers, leiders en trainers na de wedstrijd de kantine of Businessruimte benutten dienen zij zich ook te registreren via de QR-code.

Bezoekende teams

 • Douches en kleedruimtes zijn beschikbaar. Wanneer het mogelijk is bieden we een team 2 kleedruimtes aan maar door de drukke bezetting (vooral op zaterdag) zal dit veelal niet mogelijk zijn.
 • Maximaal 8 personen in de kleed/doucheruimte
 • Houd je aan 1.5 meter afstand

 

Ouders, begeleiders en bezoekers

 • Het bezoeken van wedstrijden is toegestaan mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden van elkaar. Dit geldt ook voor familieleden ouder dan 18 jaar
 • Het is niet toegestaan de kleedkamer of douche binnen te gaan
 • Langs de velden is om de 1.5 meter een markering geplaatst om de verplichte afstand aan te geven
 • Er is extra toezicht tijdens wedstrijddagen

 

Dug-outs

 • Binnen de dug-out geldt de 1.5 meter regel voor personen van 18 jaar of ouder
 • Er worden extra stoelen geplaatst waardoor iedereen kan zitten
 • Neem aub een paraplu mee als het weer daartoe aanleiding geeft; er is voor de specifieke teams onvoldoende ruimte om iedereen in de dug-out te plaatsen

 

Hoofdveld

 • Op de tribune mogen alleen de stoelen gebruikt worden die niet afgedekt zijn zodat iedereen 1.5 meter uit elkaar zit
 • Er geldt een maximumaantal toeschouwers van 250
 • Spelers, begeleiding vallen hierbuiten