• Commissieleden:

  Bestuur vv Dongen

  Piet Scheepers (clubredacteur)

   

  Kernwaarden

  VV Dongen is een vereniging die  alle leden de juiste aandacht wil geven en iedereen onderdeel wil laten zijn van de kernwaarden van de club. Dat is geen makkelijke opgave omdat de vereniging zowel prestatief als recreatief de juiste middelen wil bieden voor de direct betrokkenen. Dit is gebaseerd op de volgende kernwaarden: dynamisch, ambitieus met een sociaal karakter.

  Voetbal staat centraal en de slogan “groeien van onderuit” geldt niet alleen voor de ontwikkeling van de jeugd maar ook ontwikkeling van de vrijwilliger die bij wil dragen aan de kernwaarden van de club.

  Uitgangspunten

  De commissie PR & Communicatie kent de volgende uitgangspunten:

  Goede interne communicatie verhoogt het clubgevoel en de ledenbetrokkenheid;

  Goede externe communicatie verhoogt de herkenbaarheid van de club in de lokale samenleving;

  Goede PR & Communicatie verhoogt het draagvlak voor ondersteuning en sponsoring;

  PR & Communicatie is een hulpmiddel om de doelstellingen van de vereniging te kunnen realiseren;