Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Medisch
Teams

Verzorging
Op de trainingsavonden van de A-selectie is er altijd een verzorger aanwezig. Dit zijn doorgaans de dinsdag en donderdag avond en incidenteel de vrijdagavond. De verzorger kan goed inschatten of de blessure van een dusdanige aard is dat specialistische behandeling nodig is. Daarnaast zal de verzorger behandelingen uitvoeren die gericht zijn op preventie en herstel.
 
Sportfysiotherapie
Sinds een aantal jaar heeft vv Dongen een goed samenwerkingsverband met Medifit Fysiotherapie, locatie de Vennen. Dit samenwerkingsverband is er op gericht om spelers en speelsters van vv Dongen te begeleiden bij het herstel van een sportblessure. Medifit Fysiotherapie, locatie de Vennen beschikt over de kennis en faciliteiten om jou zo snel als mogelijk weer op het veld te krijgen.
Naast deze begeleiding wordt er steeds meer aandacht besteed aan het voorkomen van sportblessures. In het kader hiervan is er een vragenlijst opgesteld die jou een inschatting geeft van het blessurerisico van dat moment. Deze vragenlijst kan vrijblijvend ingevuld worden en zal door een sportfysiotherapeut beoordeeld worden. De sportfysiotherapeut kan jou vervolgens een advies geven over hoe het blessurerisico te verminderen.
Heeft u vragen over een blessure of over de blessure preventie vragenlijst; kijk dan op www.medifitfysiotherapie.nl of bel 0162-386951.
 
(Sport)orthopedie
Sinds het seizoen 2012-2013 heeft vv Dongen ook een samenwerking met de afdeling orthopedie van het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg kunnen bewerkstelligen.
Als er tijdens een training of wedstrijd een blessure ontstaat die zich ernstig laat aanzien en een ziekenhuisbezoek noodzakelijk is, dan zal geadviseerd worden om naar het Twee Steden Ziekenhuis te gaan. Sinds de samenwerking kunnen we snel schakelen met orthopedisch chirurg C. van den Broek en kan er op deze manier een lange wachttijd voorkomen worden.
Wanneer deze situatie zich voordoet dien je de verzorger of sportfysiotherapeut zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen.
Als een speler via het ‘normale’ circuit naar een orthopedisch chirurg moet, b.v. op doorverwijzing van de huisarts, en deze wil ook gebruik maken van de samenwerkingsovereenkomst, dan zal deze altijd vooraf gezien moeten worden door de verzorger of sportfysiotherapeut. Deze bepaalt de noodzaak van een ‘versnelde’  behandeling. Het beleid is dat we ons terughoudend opstellen omdat we geen misbruik willen maken van de regeling.
Het heeft geen zin om bij het maken van een afspraak in het ziekenhuis buiten de vereniging om, te refereren aan bovenstaande regeling. Het afsprakenbureau is namelijk niet op de hoogte van de samenwerking.
 
Gezamenlijk spreekuur
Op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur wordt er in de verzorgingsruimte van het complex een gezamenlijk spreekuur gehouden. Verzorger Wim IJpelaar en sportfysiotherapeute Lieske Willemsen diagnosticeren tijdens dit uur jouw opgelopen blessure en brengen een vrijblijvend advies uit. Tijdens dit uur is het in sommige gevallen, i.v.m. het ontbreken van diagnostische testapparatuur (bijv echografie), niet altijd mogelijk een adequate diagnose te stellen. In deze gevallen zal geadviseerd worden een vervolgafspraak te plannen bij Medifit Fysiotherapie, locatie de Vennen.
Dit spreekuur is bedoeld voor alle spelers en speelsters van vv Dongen. Iedereen die zich op dit uur meldt zal onderzocht worden, echter wordt er wel een voorrangsbeleid gehanteerd voor  selectiespelers. 
 
Sportmedisch nieuws