• Toekomstvisie VV Dongen krijgt vormen

  Door Piet Scheepers

  VV Dongen kreeg medio 2019 een nieuw bestuur. Toenmalig voorzitter Angela Jansens trad af en bij gebrek aan een voorzitter werd de voorzittershamer opgepakt door John Paul Verkooijen. Op penningmeester Leon Driessen na, werden de honneurs van VV Dongen overgenomen door een compleet nieuw bestuur. Zoals zo vaak zie je dan dat er dan een andere wind gaat waaien.

  De macht der gewoonte vraagt waarom we dingen doen die we doen en wat zouden we kunnen veranderen. Niet dat het vorige beleid niet goed was. Nee, een aantal vernieuwingen waren in de ogen van dit bestuur nodig. Zeker door de terugloop van leden. Vooral in de categorie ‘aanstormende jeugd’, bij de 16 t/m 18-jarigen, liepen leden weg. En daar moet toch op termijn de aanvulling voor de hoofdmacht uit voortkomen. Dus ging het nieuwe bestuur aan het brainstormen en toverde “Groeien van Onderuit” uit de hoge hoed. Een visie gesteund door de Jeugd- en Technische Commissie (TC).

  Nu, twee jaar na de installatie van het nieuwe bestuur, begint deze visie zijn vruchten af te werpen. Met de introductie van JO23, de oprichting Dongen Zaterdag 1 (inmiddels zijn er drie elftallen) en een vernieuwende trainingsaanpak bij de jeugd, lijkt de doorstroming richting Dongen 1 in de toekomst weer in perspectief.

  De TC

  Tijd voor een gesprek met Alwin van Aken, Erwin van Dongen en Marcel Haarbosch van de Technische Commissie, die verder bestaat uit Wim Ijpelaar (voorzitter TC en bestuurslid), Luke van Overbeek, Serge van der Linden (uittredend) en Marco Sprokholt (toetredend).