• Vrijwilligersbeleid 2.0

    Tijdens de laatste ALV is uitvoerig stilgestaan bij het vrijwilligersbeleid. Door het tekort aan vrijwilligers was besloten om vrijwilligerstaken te verplichten onder de spelende leden. De vrijwilligerscommissie is afgelopen jaar uitvoerig gaan onderzoeken welke flexibele vrijwilligerstaken beschikbaar zijn om eventueel te verdelen onder alle leden. De commissie is tot de conclusie gekomen dat er te weinig flexibele vrijwilligerstaken zijn waar alle leden zich voor aan kunnen melden. Bovendien is het systeem dat de commissie in gedachte had te omslachtig. Daarom is besloten om vrijwilligerstaken niet te gaan verplichten onder alle leden maar dat er in het weekend een beroep gedaan wordt op de seniorenteams om ondersteuning te bieden aan taken op zaterdag en zondag. Die taken bestaan vooral uit ondersteuning bieden aan crew en leveren van scheidsrechters.

    Afgelopen week zijn alle leiders van de seniorenteams uitgenodigd geweest om dit voorstel te bespreken en alle aanwezige leiders stonden hier positief tegenover. Concreet betekent het dat ieder weekend twee seniorenteams één dag vrijwilligerstaken gaan vervullen. Dat betekent dat gedurende het hele seizoen ieder team 8 weekenddagen aan de beurt zijn. Gezien het aantal teamleden per team zou dat beteken dat ieder teamlid één dag of dagdeel aan de beurt is om VV Dongen te helpen. Wanneer wij op deze manier helpen krijgen we echt het gevoel dat we een VERENIGING zijn. Dat is goed voor de saamhorigheid en de verbinding met en in de club.

    Met de leiders is afgesproken dat er een roulatieschema opgesteld wordt en een omschrijving van de taken die uitgevoerd dienen te worden. Streven is dat we starten in het weekend van 3 en 4 september.

    De leiders van de seniorenteams zullen dit verder bespreken met hun team.

    De club is van iedereen en kan ook alleen bestaan als iedereen er een bijdrage aan levert. Vele mensen snappen dit en dragen zeker bij. De mensen die dat niet doen, beseffen mogelijk onvoldoende wat erbij komt kijken om de club draaiende te houden. Vandaar dit signaal en mogelijk bewustwording van spelers en ouders. Het is zeker geen verwijt aan degene die geen bijdrage leveren maar meer een oproep tot samenwerking. Veel handen maken licht werk.