• VV Dongen blijft op sportpark De Biezen

  De afgelopen jaren hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van VV Dongen en de gemeente, over de implicaties van de sportvisie en de toekomstige huisvesting van VV Dongen. Zoals bekend kampt VV Dongen al vele jaren met capaciteits- en parkeerproblemen op sportpark De Biezen. Uit de ruimtelijke scan, die gehouden is in het kader van de sportvisie, blijkt dat de capaciteitsproblemen met aanpassingen op het sportpark opgelost kunnen worden. De parkeerproblemen zijn evident, maar vooral op piekmomenten. Het is mogelijk om deze piekmomenten op te vangen door andere bestaande parkeervoorzieningen buiten het sportpark te gebruiken en Dongenaren te stimuleren te voet of met de fiets te komen. De huidige ligging van sportpark De Biezen is goed. Het park vormt een groene hart te midden van woonwijken. Door het park te ontwikkelen tot open sportpark, neemt het belang van het park verder toe voor de omgeving.

  Afgelopen zomer heeft VV Dongen op verzoek van de gemeente een actuele behoeftebepaling aangevraagd bij de KNVB. Op basis daarvan ziet de gemeente Dongen geen sporttechnische aanleiding en noodzaak om de koers van de sportvisie te wijzigen en alsnog tot verplaatsing van het sportpark over te gaan. Het KNVB rapport geeft weliswaar aan dat er vier wedstrijdvelden en twee trainingsvelden noodzakelijk zijn, maar dit is op lossen door drie kunstgrasvelden, twee minivelden en één gras hoofdveld te maken, om de lange termijn te waarborgen. Daarnaast moet ook de verlichting onder handen genomen moeten worden om te kunnen voldoen aan de energienormen die hieraan worden gesteld.

  Vanaf het eerste moment dat de gemeente Dongen het bestuur had benaderd werd de afspraak gemaakt dat het kostenneutraal zou zijn voor zowel VV Dongen als ook de gemeente Dongen. Dat is ook de reden dat er altijd een koppeling is gemaakt met een projectontwikkelaar om dit te kunnen realiseren. In de voorstellen die voorbij zijn gekomen zouden we voldoende velden, de juiste verlichting, een eigentijdse accommodatie en parkeergelegenheid krijgen in ruil voor nieuwbouw op een nader te bepalen locatie. In het verleden zijn zowel de locaties aan de Beljaartlaan als ook de Noorderlaan aan de orde geweest. Deze concrete voorstellen zijn gepasseerd, maar telkens is de gemeente de partij geweest die eenzijdig deze voorstellen van de hand heeft gewezen. Zeer opmerkelijk in deze situatie, omdat er altijd sprake is geweest van kostenneutrale opzet, zowel voor VV Dongen als voor de gemeente.

  Dat wij nu louter te horen krijgen dat we blij moeten zijn dat het kunstgrasveld, - wat echt aan vervanging toe is en waar we ook huur voor betalen -, als eerste wordt aangepakt is ons zwaar gevallen. De genoemde capaciteitsproblemen zijn hiermee absoluut niet opgelost en de landelijke tendens naar zaterdagvoetbal, wordt hiermee enorm beperkt.

  Doordat de koppeling met de projectontwikkelaar nu plotsklaps wordt losgelaten zijn de kosten voor de gemeente Dongen voor de velden weer in beeld en dus in de gemeentelijke begroting opgenomen en stellen ze voor de verdere ontwikkeling op sportpark De Biezen gefaseerd uit te willen voeren. De afspraak kostenneutraal komt hiermee te vervallen (vernieuwing velden, moderne verlichting, opwaardering accommodatie en voldoende parkeergelegenheid).

  Sterker nog: het probleem is veel groter dan vijf jaar geleden. Wij zijn vijf jaar geleden benaderd door de gemeente om dit traject in te zetten. Al die tijd is er VV Dongen perspectief voorgehouden en nu vijf jaar later meer dan een illusie armer, achterstallig onderhoud en onzekerheid naar de toekomst.

  We zullen binnenkort wederom met de gemeente om de tafel gaan, maar hebben gezien deze ervaringen weinig vertrouwen in de uitkomst van dit dossier. We overwegen op dit moment welke stappen we moeten zetten om de belangen van VV Dongen voor nu en zeker voor de toekomst veilig te stellen.

  We zijn een prachtige vereniging, die naast het prestatieve ook een belangrijke plaats inneemt in het maatschappelijke belang van de gemeente Dongen. Het college B &W van de gemeente Dongen gaat hier gemakshalve aan voorbij.

  In de omliggende gemeentes zien we dat sportverenigingen hoger op de prioriteitenlijst staat dan hier in Dongen. In Dongen doen we de dingen samen! Toch?

   

  We willen dat onze leden op de hoogte zijn van dit dossier, vandaar dit bericht op onze website.

   

  Namens het bestuur 

  John-Paul Verkooijen

  voorzitter@vvdongen.nl