•  

  We verwelkomen ons 1000e lid bij onze mooie vereniging VV Dongen!

  Enkele weken geleden heeft het duizendste spelende lid zich aangemeld bij onze ledenadministratie. Die ledenadministratie, die voorheen op sublieme wijze werd gerund door Bouke Derks en nu onder de bezielende leiding van Wim Hartmans, heeft dit aan het bestuur kenbaar gemaakt. Wim schrijft niet alleen spelende leden in, maar onderhoudt daarmee ook de administratie van de rustende leden, de ereleden, de trainers, leiders en scheidsrechters die lid zijn, enz.

  We maken sinds de corona periode een enorme groei door bij VV Dongen. Dat vraagt erg veel van de organisatie en de vele vrijwilligers. Het is daarom altijd fijn dat ouders bereid zijn een steentje bij te dragen aan deze positieve ontwikkelingen.

  We willen daarom bij onze eerste thuiswedstrijd van het ons zondag 1 elftal aandacht besteden aan het 1000e lid en deze in het zonnetje zetten. Dit zal ergens eind augustus zijn. Houd het in de gaten.

  We kunnen al verklappen dat het een jeugdlid is uit de onderbouw.

  We heten het 1000e lid en al de andere nieuw ingeschreven leden alvast van harte welkom bij VV Dongen en hopen dat zij vooral veel plezier beleven bij onze mooie vereniging. Zorg dat je erbij bent om deze pupil te verwelkomen.

   

  Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de site van VV Dongen. Dit kan het hele jaar door omdat we bij de jongste jeugd voetballen in vier fasen. De jongste jeugd begint met trainen en worden uiteindelijk in een team ingedeeld. Bij de jongste jeugd vindt geen selectie plaats op basis van voetbalkwaliteit.  Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen sociale omgeving dicht bij de vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Daar houden we uiteraard wel rekening mee met de indelingen van de teams. Het prestatieve deel maakt zeker wel deel uit van onze vereniging maar nog niet bij de onderbouw. De TC streeft ernaar om dit pas onderdeel te laten zijn in de bovenbouw.