• Wat verstaan wij onder Sociale Veiligheid? Dit is een overkoepelende term waarmee we willen aangeven dat spelers, ouders, vrijwilligers, supporters en andere personen bij een sportvereniging zich bijvoorbeeld niet bedreigd (fysiek of geestelijk), gepest of gediscrimineerd moeten voelen. Ook grensoverschrijdend gedrag valt hieronder. Hoe ontdek je dat, hoe maak je het bespreekbaar, hoe los je het op?

  Sociale Veiligheid is veelomvattend en complex. Toch gaan wij als VV Dongen de uitdaging aan om voor zoveel mogelijk onderdelen beleid te formuleren èn na te leven.

  Op deze pagina treft u daarom de volgende zaken aan:

  1. een Protocol tegen discriminatie en pesten
  2. een Preventie- en Integriteitsbeleid
  3. een Gedragscode voor trainers en leiders
  4. een Aannamebeleid voor VOG-plichtige trainers en leiders
  5. een Instructie voor Stewards

  Zoals bij zeer veel verenigingen wordt ook bij VV Dongen vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van VV Dongen geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven en na te leven. Dit betekent dat wij van alle vrijwilligers die direct werken met kinderen jonger dan 19 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Concreet betekent dit dat wij van elke jeugdleider en jeugdtrainer een VOG vragen. Alleen mèt VOG mogen deze vrijwilligers zijn of haar rol vervullen.

  Daarnaast zullen wij met andere initiatieven komen (o.a. via het Sportakkoord) om de Sociale Veiligheid bij VV Dongen verder te verbeteren.

   

  Camerabeveiliging bij VV Dongen

  Het bestuur van VV Dongen heeft op diverse plaatsen camera’s gehangen. Deze zijn te vinden in de hal bij de kleedkamers en op diverse plaatsen in de kantine. De camera’s zijn gehangen op plaatsen waar men ze ook kan zien hangen. Ook zijn er borden waarop staat dat er cameratoezicht is.

  Belangrijkste reden is de veiligheid van eenieder te kunnen waarborgen als daar aanleiding toe is. Mogelijk gaat er ook een preventieve werking vanuit.  De beelden worden bewaard en de politie kan de beelden achteraf gebruiken bij opsporing van eventuele strafbare situaties. Het opvragen en veiligstellen van camerabeelden kan alleen met een aangifte bij de politie. Dat moet dan gebeuren binnen 7 dagen vanaf het incident dat zich heeft voorgedaan. Het bestuur zal hier, indien men daar reden voor heeft, ook gebruik van maken.

  Op basis van de volgende grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’, meent VV Dongen te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het plaatsen van camera’s conform de regels van de AVG. 

   

   

  Vertrouwenscontactpersoon bij VV Dongen

  Binnen onze vereniging hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Dat is Anja Hartmans.

  Met Anja kunnen spelers praten over als ze zich niet fijn voelen op de club, bijvoorbeeld als ze steeds gepest worden of bang zijn voor iemand. Ook kunnen vrijwilligers of ouders bij haar terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

  Je kunt Anja bereiken door haar te bellen op 06-14771900 tussen 18.00 en 20.00 uur of mailen naar anja.hartmans@kpnmail.nl. Daarnaast is zij haast altijd op zaterdag aanwezig in het wedstrijdsecretariaat.

   

  Bestuur VV Dongen